Voortaan gratis pasfoto bij Burgerzaken

7
jul
2024

Voor een aantal zaken bij onze dienst Burgerzaken hoef je voortaan zelf geen pasfoto meer mee te brengen. Wie wil, kan die voortaan ter plaatse gratis laten maken aan het loket. Kortemark stapt zo, net als zo’n 400 andere gemeentes, mee in het systeem van ‘live enrollment’.

Live enrollment is een softwaretoepassing die het voor een dienst Burgerzaken mogelijk maakt om live aan het loket zelf (gratis) pasfoto’s te nemen. Wie dat wil, kan hiervan dus gebruik maken wanneer die een afspraak heeft voor een:

  • eID;
  • kids-ID (vanaf 6 jaar);
  • internationale reispas (vanaf 6 jaar);
  • elektronische verblijfskaart (vanaf 6 jaar);
  • vluchtelingenpaspoort (vanaf 6 jaar).

Voor andere producten en producten voor kinderen onder de leeftijd van 6 jaar, moet je nog wel een eigen pasfoto meebrengen.

Waarom?

Steden en gemeentes stappen over op dit systeem in hun strijd tegen identiteitsfraude. Officiële documenten zijn van onschatbare waarde en het risico op vervalsing of manipulatie van foto’s bestaat. Gemeenten ervaren meer en meer lookalike-fraude, waarbij de criminelen erg gewiekst te werk gaan. De garantie dat de naam op het document overeenkomt met de persoon op de foto is er alleen wanneer medewerkers in de gemeente zelf de foto nemen. Dit vermijdt bovendien discussies aan het loket over de geldigheid en/of ouderdom van de gepresenteerde foto.

Een eigen foto mag nog steeds als deze kwalitatief is en recenter dan 6 maanden.


Contact informatie