Uittreksel uit het strafregister

strafregister

Het uittreksel uit het strafregister bevat alle strafrechtelijke veroordelingen die op jouw naam staan. Dit uittreksel vervangt het vroegere getuigschrift van goed zedelijk gedrag en kan je gratis aanvragen bij Burgerzaken.

Drie verschillende modellen

Er zijn drie modellen:

  • Model 1 (art. 595), dit is het basismodel. Je hebt dit nodig voor een activiteit of beroep waarvan de uitoefening niet gereglementeerd is.
  • Model 1 (art. 596.1). Dit model heb je nodig voor een activiteit of beroep waarvan de voorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen).
  • Model 2 (art. 596.2).Dit model heb je nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Voorwaarden

Je moet in Kortemark ingeschreven zijn in het bevolkingsregister om een uittreksel uit het strafregister op te vragen bij Burgerzaken. Breng je identiteitskaart mee. Het is belangrijk dat je de reden vermeldt waarom je het document aanvraagt, zodat het correcte model wordt opgemaakt.

Maak een afspraak

Opvragen voor derden

Daanaast kan je ook een uittreksel uit het strafregister vragen voor:

  • een andere inwoner: breng een handgeschreven volmacht mee van die inwoner en een recto-verso kopie van zijn/haar identiteitskaart
  • een overleden persoon die zijn/haar laatste adres in de gemeente had: enkel als je bloedverwant bent van de overledene
  • personen die ambtshalve geschrapt zijn of naar het buitenland zijn afgeschreven en die hun laatste adres in de gemeente hadden.

Opvragen bij Centraal Strafregister FOD Justitie

Je moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie in deze gevallen:

  • als het uittreksel bestemd is voor het buitenland
  • als buitenlander, voor de periode van je verblijf in België
  • in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw’s)

Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties dienen het uittreksel aan te vragen bij het Centraal Strafregister.

Meer info

Op deze pagina vind je meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel.


Contact informatie