(Beperkt) inkomen

Het Sociaal Huis bekommert zich ook om heel wat geldzaken, zoals het leefloon of budgethulp. Maar ook zelfstandigen die financiële moeilijkheden ondervinden kunnen terecht bij het Sociaal Huis. Tot slot kan het Sociaal Huis je op weg helpen naar bepaalde premies en sociale voordelen.

Klik hieronder door op de categorie die voor jou relevant kan zijn.

leefloon   budget- en schuldhulpverlening

financiele moeilijkheden als zelfstandige   premies en voordelen

 


Contact informatie