Regionaal Landschap Westhoek

Het Regionaal Landschap Westhoek is opgericht in januari 2018. Het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels (°1992) en het Regionaal Landschap IJzer & Polder (°2004) bundelen sindsdien de krachten. Je vindt heel veel informatie over hun werking en wat ze voor jou kunnen betekenen terug via www.rlwesthoek.be.

Het werkingsgebied van Regionaal Landschap Westhoek is 104.488 hectaren groot en telt 155.786 inwoners. Dit komt neer op 1,5 inwoners per hectare. Zo is het meteen het dunst bevolkte regionaal landschap van Vlaanderen, maar wel het grootste in oppervlakte.

Samenwerkingen

Een regionaal landschap ijvert voor het behoud en herstel van het typische landschap, de natuur en de streekidentiteit. Dit gebeurt in samenwerking met de “open-ruimtegebruikers” van een streek. Dat zijn zowel overheidsinstellingen op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau, als verenigingen rond natuur en milieu, toerisme, landbouw en wildbeheer.

Landschaps(bedrijfs)plannen

RL Westhoek helpt zowel particulieren bij hun landschapsplannen als landbouwers bij hun landschapsbedrijfsplannen.

Knotter zoekt knotboom

Eén van de meest opvallende verschijningen in ons landschap zijn de knoestige knotbomen. Ze vormen de groene naden van ons vlakke landschap, maar ze vergen wel onderhoud. Heb je zelf zulke knotbomen staan en ontbreekt je de tijd om het beheer uit te voeren? Het RL Westhoek brengt knotters en eigenaars van knotbomen bij elkaar.


Contact informatie