Vergunningen milieu

Heb ik een vergunning milieu nodig?

Wil je een eigen zaak, winkel, werkplaats opstarten en weet je niet goed wat al dan niet mag? Wel, via de Vlarem Wegwijzer van de Vlaamse overheid kan je snel en eenvoudig nagaan of je voor jouw economische activiteit een vergunning milieu nodig hebt. Aan de hand van een vragenlijst maakt deze wegwijzer voor jou een oplijsting van de vergunningsplichtige toestellen, activiteiten en dergelijke meer, en dit in een formaat dat je kan gebruiken bij je milieuvergunningsaanvraag.

Wil je nog meer weten over de huidige milieuwetgeving, dan vind je alle details op de website van het 'Energie- en Milieu-InformatieSysteem voor het Vlaams Gewest', kortweg Emis Vito.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt en bundelt tegenwoordig enkele verschillende vergunningen die vroeger apart aangevraagd dienden te worden. Alle informatie vind je op onze website op deze pagina.

Op de pagina 'Bekendmakingen' vind je alle openbare onderzoeken en recente beslissingen van omgevingsvergunningen in onze gemeente. Voor een meer uitgebreide versie kan je terecht op de website van het Omgevingsloket van Omgeving Vlaanderen. Je vindt er openbare onderzoeken en beslissingen waarvan de beroepsperiode loopt, gestoffeerd met extra documenten zoals plannen en dergelijke.

Kapvergunning

Wil je een boom kappen? Of wil je een haag of een houtkant in een open landschap verwijderen? Dan heb je hiervoor meestal een vergunning nodig. De benodigde vergunning varieert op basis van de grootte en de ligging van de boom, en of die al dan niet deel uitmaakt van een bos.

Om te weten welke vergunning juist nodig is, raadpleeg deze pagina op de website van Natuur en Bos.

Houd er ook rekening mee dat het kappen van bomen sowieso verboden is tussen 15 maart en 21 september en dit ter bescherming van broedende vogels.

Gemeentelijke kapvergunning

Voor het kappen van eerder kleine bomen (omtrek van de boomvoet minstens 30 cm) volstaat het om een kapvergunning aan te vragen bij de gemeente. Dat kan via dit online formulier. Het gaat hier voor alle duidelijkheid om bomen die niet onderworpen zijn aan de omgevingsvergunningsplicht of aan de specifieke vergunningen van Agentschap Natuur en Bos (ANB).

Voor meer info kan je het gemeentelijk kapreglement raadplegen.

Kappen van bomen omwille van acuut gevaar

Voor bomen die een acuut gevaar vormen om personen te verwonden, eigendommen te beschadigen of andere bomen aan te tasten, bestaat een specifieke snellere procedure voor kapvergunning. Hieraan zijn evenwel specifieke vereisten verbonden zoals beschreven door Agentschap Natuur en Bos.

Betekent je boom een acuut gevaar voor derden, eigendommen of andere bomen, verwittig dan zo snel mogelijk de milieudienst via milieu@kortemark.be. Vermeld je contactgegevens, de ligging van de boom, de schade aan de boom en één of meerdere foto’s die de schade aantonen.


Contact informatie