Scholenvervoersplan Kortemark

Kortemark maakt werk van veiliger schoolomgevingen en wil dat kinderen in onze gemeente ook op een veilige manier de verplaatsing tussen thuis en school kunnen maken, of dat nu met de auto, of – beter nog, want duurzamer – te voet of met de fiets is. Voor de verschillende deelgemeentes werden daarom scholenvervoersplannen uitgewerkt, telkens in overleg met de lokale bevolking en de betrokken school.

In een eerste fase gingen we na hoe en langs welke route de leerlingen op vandaag naar school komen en welke knelpunten of gevaarlijke situaties ze daarbij eventueel ondervinden. Op basis daarvan stelden de gemeentelijke mobiliteitsdienst en de scholen in het centrum van Kortemark - de lagere en secundaire afdeling van het Margareta-Maria-Instituur, en GBS De Kreke - samen een actieplan op. Zowel het Lokaal Bestuur als de schooldirecties engageerden zich om elk op hun domein de nodige stappen te zetten.

Check zeker ook even de interactieve schoolroutekaart hieronder:

 

Acties vanuit de gemeente

Herinrichting bushalte in de Handzamestraat

De bushalte ter hoogte van de parking en de schooltoegang naar de secundaire afdeling van het in de Handzamestraat vormt een knelpunt. Vooral tijdens de spitsuren kruisen voetgangers, fietsers, en wagens ook de bus op één en dezelfde ruimte. Bovendien is de bushalte momenteel niet toegankelijk aangelegd. We gaan de bushalte verschuiven richting het centrum, bij het grasplein vlak voor de schooltoegang. Momenteel zijn daar enkele gewone parkeerplaatsen. Er is voldoende ruimte (lengte) om de bushalte hier toegankelijk aan te leggen voor blinden en slechtzienden en voor personen met een motorische beperking. De bus zal, zoals De Lijn het adviseert voor haltes binnen de bebouwde kom, halt houden op de rijweg zelf.

Herinrichting 'kiss & ride' MMI basisschool

Veel ouders gebruiken de 'kiss & ride' aan de schoolpoort van de lagere afdeling van het MMI. 'Kiss & ride' staat voor 'je kind in de auto nog een kus geven en laten uitstappen, en zelf meteen weer vertrekken'. Helaas stappen heel wat ouders daar samen met hun kinderen uit om hen naar de speelplaats te brengen. Hierdoor stropt het verkeer ter hoogte van de kiss & ride, wat zorgt voor filevorming verder in de Handzamestraat. Bovendien vormt deze zone het punt waar alle weggebruikers (fietsers, wandelaars en wagens) samenkomen, wat voor gevaarlijke situaties zorgt. Uitstappende of wandelende kinderen zijn niet altijd zichtbaar en jonge fietsers vinden moeilijk hun weg naar de schoolpoort. Daarom is het aangewezen om de 'kiss & ride' te verwijderen en deze zone in te richten als voetpad.

Breder zebrapad voor GBS De Kreke

Leerlingen, ouders en personeel van GBS De Kreke ervaren het zebrapad voor de school als smal. De wetgeving laat toe om het zebrapad breder te maken, dus zal hier ook gevolg aan gegeven worden. Zo wordt het veiligheidsgevoel verhoogd.

Voor meer eenvormigheid krijgen de palen en hekken die het gemotoriseerd verkeer weghouden van de ingang in eenzelfde kleur geschilderd.

Veilige doorsteek richting parking de Beuk

De huidige doorsteek van de Markt richting De Beuk, via De Mouterij, zal nog beter worden uitgewerkt en aangeduid. Bedoeling is geparkeerde auto's te weren bij de uitgang van de doorsteek aan de parking van De Beuk. Op termijn kan de doorsteek ook nog worden opgewaardeerd tot een soort belevingspad dat leidt tot aan de Torhoutstraat, met belevingselementen die het fijner maken voor kinderen om gebruik te maken van dit pad.

Buurtweg 's Gravenwal - Handzamestraat

Tussen 's Gravenwal - een doodlopende straat op Wilgenhove - en de Handzamestraat ligt een stuk buurtweg nu nog braak. Gemeente Kortemark hoopt deze zo snel mogelijk te kunnen ontsluiten en zo een trage verbinding mogelijk te maken. Fietsers en voetgangers kunnen via deze weg het kruispunt van de Handzamestraat met de Firmin Deprezstraat en Wilgenlaan vermijden.

Acties vanuit de scholen

Achteringang MMI basisschool promoten

De basisschool van het MMI is ook via een achteringang bereikbaar. Vanaf september 2024 wil het MMI de vijfdes en zesdes die te voet of met de fiets uit de wijken ten noorden van de school komen, langs hier laten arriveren. Dit is een veilige, verkeersvrije toegangsweg die bovendien kan helpen om het schoolverkeer nog meer te spreiden. De afstand tot aan de parking aan De Kouter (sporthal) bedraagt amper 250 meter, of 3 minuten stappen. De school begint hiervoor met de vijfdes en zesdes omdat deze leerlingen nu ook al meestal zelfstandig naar school komen.

Dropzones

In het centrum van Kortemark kunnen dropzones de drukte rond de schoolpoort verlichten. Dropzones bevinden zich vaak enkele honderden meters van de schooltoegang. Ouders kunnen hun kinderen hier afzetten, waarna die het laatste/eerste deel van het traject richting school te voet afleggen in een begeleide rij. Dropzones liggen in gebieden waar parkeren en af en aan rijden op een veilige en overzichtelijke manier kan gebeuren. De parking van de sporthal en de parking Proosdije zijn voorbeelden van zo'n veilige zone.

Sensibiliseren en monitoren

Is het aan de gemeente Kortemark om de nodige aanpassingen in het straatbeeld door te voeren, dan ligt de opdracht van de scholen hoofdzakelijk in bewustmaking ván en verkeerseducatie vóór de leerlingen. Zo is er een fiets- en een wandelexamen, wordt er gewerkt rond de dode hoek en rond het dragen van het fluohesje en komt de politie langs voor een fietscontrole. Er zijn uiteraard ook beloningsacties aan verbonden, om de laatste twijfelaars nog over de streep te trekken. De verkeerslessen worden anders aangepakt: er wordt meer geoefend in de praktijk. Doorheen het schooljaar wordt het verplaatsingsgedrag van de kinderen ook gemonitord. Zo willen we opvolgen of het aantal duurzame woon-schoolverplaatsingen stijgt, daalt of gelijk blijft.


Contact informatie