Omgevingsanalyse

In oktober 2024 zijn het gemeenteraadsverkiezingen. Het managementteam van Lokaal Bestuur Kortemark nam het initiatief om in aanloop naar die verkiezingen een omgevingsanalyse op te maken. Deze analyse kan input geven aan de toekomstige meerjarenplanning van het volgende bestuur. Hoe ziet Kortemark er in 2024 uit? Is het een aantrekkelijke plek om te wonen, te leven, te vertoeven? Wat zijn de evoluties en uitdagingen en opportuniteiten die op ons afkomen?

Deze omgevingsanalyse neemt een foto van Kortemark. Ze bestaat uit een aantal observaties onderverdeeld in thema's. Ze is gebaseerd op input vanuit meerdere invalshoeken. Zo werd er een burgerbevraging gelanceerd, werd er een welzijnsbevraging afgenomen bij het personeel, was er een inspraakmoment voor de adviesraden, werd een bestuurskrachtmeting uitgevoerd, werden de interne diensten bevraagd en werden relevante cijfers verzameld.

Het resultaat van al deze research is terug te vinden in het lijvige document dat de omgevingsanalyse geworden is. Je kunt ze hieronder raadplegen, net als enkele andere relevante documenten.


Contact informatie