Vlaams Rampenfonds

Heb je schade geleden door een uitzonderlijk weersverschijnsel - denk bijvoorbeeld aan hagelbuien, een storm of langdurige droogte - dan kan je dat uiterlijk tot 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel melden bij het Vlaams Rampenfonds. Let wel: dit is niet hetzelfde als een aanvraag tot schadevergoeding indienen. Dát kan pas als het Vlaams Rampenfonds de ramp erkent.

Verloop van de procedure

1. Meld de schade uiterlijk tot zestig dagen na het schadelijk weersverschijnsel bij het Vlaams Rampenfonds.

  • Dat kan online  bij het Vlaams Rampenfonds, waardoor je de garantie hebt dat je melding tijdig en correct is ingediend. Je ontvangt dan ook een bevestiging en een persoonlijk meldingsnummer. Na de eventuele erkenning als ramp krijg je automatisch bericht of je al dan niet een aanvraag voor een vergoeding kunt indienen via het e-loket van het Rampenfonds.
  • Het kan ook op papier, via dit meldingsformulier. Mailen kan naar rampenfonds@vlaanderen.be, of je kunt het opsturen naar het adres vermeld in het meldingsformulier.
  • In geen van beide opties hoef je al bijlagen mee te sturen.

2. Het Vlaams Rampenfonds verzamelt al deze schademeldingen.

3. Na de einddatum om de schade te melden start het Vlaams Rampenfonds een onderzoek om het uitzonderlijk weersverschijnsel eventueel als ramp te erkennen.

4. Worden de feiten inderdaad als ramp erkend, dan kunnen de mensen die de schade hebben gemeld, een aanvraag tot schadevergoeding indienen. Dat kan via deze aanvraagprocedure particulieren of voor ondernemers via aanvraagprocedure ondernemers.


Contact informatie