Cultuurraad

De cultuurraad wil een zo volledig mogelijk cultuurbeleid ontwikkelen in het belang van alle inwoners.

Daarbij hoort natuurlijk:

  • op vraag van het gemeentebestuur en op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden rond cultuurbeleid
  • overleg en samenwerking tot stand brengen tussen de verenigingen, diensten en instellingen en andere organisaties die actief zijn in onze gemeente
  • info verzamelen over het cultureel leven en de culturele behoeften in Kortemark.

De cultuurraad bestaat uit een dagelijks bestuur dat maandelijks vergadert. Het buigt zich onder andere over de opmaak van de subsidiereglementen, de organisatie van de jaarlijkse kermispicnick aan de Krekemeersen en de toekenning van de titels 'cultuurlaureaat' en 'socio-culturele laureaat'. De cultuurraad bemant ook een stand op de avondmarkt van Kortemark.

Eens om de drie jaren reikt de cultuurraad ook de cultuurprijzen uit: de cultuurlaureaat en de prijs voor socio-culturele verdienste.

Samenstelling dagelijks bestuur

Freddy Vandermeersch - OOkunst (voorzitter)

Genoveva Baes - KVLV Kortemark (penningmeester)

Simon Aneca (secretaris) - cultuurfunctionaris

Guido Viaene - Academie voor Radiësthesie

Walter Denyft - Gudrun (ondervoorzitter)

Bart Mommerency - Prikkeldraad

Rik Waeyaert - schepen van cultuur

Ofelie Callewaert - Green Forward vzw

Cindy Jonckheere - Green Forward vzw

Miek Decleir - deskundige

Wesley Verfaillie - deskundige

Karen Wynsberghe - deskundige

Renée Declerck - deskundige

Rik David - deskundige

Rita Berteloot - Hoger Op

Tine Lievens - OOkunst

Verslagen cultuurraad 2018-2025

2024

januari | februari | maart | april

2023

januari | februari | maart | april | mei | september | oktober | november

2022

januari | februari | april | mei | juni | oktober | november

2021

januari | februari | maart | april | mei | juni

2020

januari | november | december

2019

januari | februari | maart | april | mei | november

2018

februari | maart | mei | oktober | november | december


Contact informatie