Cultuurraad

De cultuurraad adviseert het Lokaal Bestuur rond allerlei culturele aangelegenheden. Elke culturele of socio-culturele vereniging, actief in onze gemeente, kan toetreden. Wil je met jouw vereniging ook deel uitmaken van deze raad, neem dan contact op met onze cultuurdienst, die het secretariaat van de cultuurraad op zich neemt.

De cultuurraad bestaat uit een dagelijks bestuur dat maandelijks vergadert. Het buigt zich onder andere over de opmaak van de subsidiereglementen, de organisatie van de jaarlijkse kermispicnick aan de Krekemeersen en de toekenning van de titels 'cultuurlaureaat' en 'socio-culturele laureaat'. De cultuurraad bemant ook een stand op de avondmarkt van Kortemark.

Eens om de drie jaren reikt de cultuurraad ook de cultuurprijzen uit: de cultuurlaureaat en de prijs voor socio-culturele verdienste.

Samenstelling dagelijks bestuur

Freddy Vandermeersch - OOkunst (voorzitter)

Genoveva Baes - KVLV Kortemark (penningmeester)

Simon Aneca (secretaris) - cultuurfunctionaris

Guido Viaene - Academie voor Radiësthesie

Walter Denyft - Gudrun (ondervoorzitter)

Bart Mommerency - Prikkeldraad

Rik Waeyaert - schepen van cultuur

Ofelie Callewaert - Green Forward vzw

Cindy Jonckheere - Green Forward vzw

Miek Decleir - deskundige

Wesley Verfaillie - deskundige

Karen Wynsberghe - deskundige

Renée Declerck - deskundige

Rik David - deskundige

Rita Berteloot - Hoger Op

Tine Lievens - OOkunst

Verslagen cultuurraad 2018-2025

2023

januari | februari | maart | april | mei | september | oktober

2022

januari | februari | april | mei | juni | oktober | november

2021

januari | februari | maart | april | mei | juni

2020

januari | november | december

2019

januari | februari | maart | april | mei | november

2018

februari | maart | mei | oktober | november | december


Contact informatie