Gemeente Kortemark

Cultuurraad

De cultuurdienst neemt het secretariaat van de cultuurraad waar. De cultuurraad is een adviesraad voor alle culturele aangelegenheden binnen de gemeente. Elke culturele of socio-culturele vereniging, werkzaam op grondgebied Kortemark, kan tot deze raad toetreden. Aanvragen dienen schriftelijk gericht te worden aan het secretariaat (cultuurdienst). De cultuurraad bestaat uit een dagelijks bestuur die maandelijks vergadert. Een ledenlijst van de algemene vergadering is verkrijgbaar op de cultuurdienst. Daarnaast werkt de Cultuurraad mee aan de organisatie van het ‘Vrijetijdscafé’ dat tweemaal per jaar plaatsvindt.

Andere initiatieven van de Cultuurraad zijn:

  • opmaak subsidiereglementen
  • organisatie van de kermispicknick
  • stand op de avondmarkt van Kortemark
  • toekenning titels "cultuurlaureaat" en "socio-culturele laureaat".