Bekendmakingen

  • Besluitvorming van bestuursorganen
    • De openbare besluiten(lijsten) en notulen van de gemeente en het OCMW zijn te raadplegen op de zogenaamde 'raadpleegomgeving', te bereiken via deze link. Klik rechtsboven op 'Kalender' om de openbare documenten per vergaderorgaan terug te vinden.

Contact informatie