Gemeente Kortemark

Politieraad

De bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps wordt uitgeoefend door de politieraad. Meer bepaald neemt de politieraad beslissingen omtrent personeelszaken (zoals aanwervingen, ontslag,…) en financiën (begroting, rekening, overheidsopdrachten,…).

Het aantal leden behorende tot de politieraad is afhankelijk van het aantal inwoners in de politiezone. Voor de Politiezone Polder wordt deze samengesteld uit 17 leden van de gemeenteraden van de respectievelijke vier gemeenten (Kortemark, Diksmuide, Houthulst en Koekelare).

Kortemark wordt vertegenwoordigd door :

  • Mevr. Karolien Damman
  • Dhr. Laurens Vandewalle
  • Dhr. Tim Deweerdt
  • Dhr. Jan Stoens
  • Dhr. Paul Kimpe