Project 'Groenblauwe dooradering'

Krekebeek wordt opnieuw opengelegd in centrum van Kortemark

Wie al eens langs het Krekedalpad achter het gemeentehuis wandelt of fietst, zal het gemerkt hebben: er is tegenwoordig opvallend meer open ruimte. Niet onlogisch: de loods en bijhorende gebouwen van de gemeentelijke technische dienst werden in april 2024 met de grond gelijkgemaakt. Onze technische dienst vond helemaal zijn draai in de groene loods langs de Staatsbaan.

En het bleef daar niet bij: ook de garageboxen achter het gemeentehuis gingen in mei 2024 tegen de vlakte. Of we in Kortemark plots fan zijn van afbraakpolitiek? Verre van. Het kadert allemaal in het project van de ‘Groenblauwe Dooradering 2.0’, een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap binnen de ‘Blue Deal’ van de regering.

Vergroenen en ontharden

Het initiatief 'Groenblauwe Dooradering 2.0' zet in op de ecologische samenhang van grote aaneengesloten gebieden met kleinere fragmenten in of nabij de bebouwde ruimte. Het draagt bij aan de biodiversiteit, maakt ruimtes klimaatbestendig en bevordert de levenskwaliteit en het welzijn van de bewoners door deze gebieden en fragmenten te verbinden en toegankelijk te maken. Steden en gemeentes konden hiervoor projectvoorstellen indienen. Het voorstel van Kortemark werd goed bevonden, waardoor onze gemeente ook subsidies krijgt om alles te helpen realiseren.

Het uiteindelijke doel? Vergroenen en ontharden, onder andere door de Krekebeek in het centrum van de gemeente opnieuw open te leggen, als een blauwe ader, omboord door groen. De Krekebeek is momenteel ‘ingekokerd’ van aan de Krekemeersen tot aan het gemeentehuis. Bedoeling is die opnieuw in ‘open profiel’ te krijgen in de dorpskern van de hoofdgemeente.

Daarvoor wordt het leegstaande en verloederde pand ‘Woitas’ tegenover het stationsgebouw afgebroken, net zoals de woning ernaast (Nieuwstraat 21). De woningen staan namelijk (deels) op de koker. In de Stationsstraat worden het voormalige politiekantoor en het aanpalende gebouw tegenover het gemeentehuis gesloopt. Op die manier wordt er heel wat extra oppervlakte onthard en stijgt de mogelijkheid om te infiltreren in de bodem.

Putten Vol Pit

Het project van de groenblauwe dooradering werd op zondag 5 mei ook in woord en beeld toegelicht tijdens het familie-evenement Putten Vol Pit in De Krekemeersen. Een toepasselijke locatie, want ook dit groendomein ontstond ooit binnen een project van waterbeheer. Eens de zone achter het gemeentehuis is aangepakt, krijgt de bezoeker ook een logischer doorsteek naar de bezinkingsputten: de tweede groene long in de dorpskern.

Hieronder vind je de weergave van de drie infoborden die er stonden tentoongesteld. De PDF-versie kan je bij de documenten rechts ook terugvinden.


Contact informatie