Verplichte verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor brand en ontploffing

De verplichte wat?

Deze verzekering wordt ook wel de “verzekering objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing” genoemd. De meeste ruimten die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, zoals restaurants, hotels, tentoonstellingsruimten, enzovoort, dienen deze verzekering af te sluiten. 

Waarom?

De aansprakelijkheid van de uitbater houdt in dat je verantwoordelijk bent voor brand en ontploffing, ook als jou geen enkele schuld treft.

Bezoekers en toevallige voorbijgangers kunnen gewond raken door brand en ontploffing van het gebouw. Een gewone brandverzekering dekt alleen de materiële schade, niet de eventuele gewonden. Om die reden hebben uitbaters deze bijkomende verzekering.

Wie?

O.a. de volgende inrichtingen uit de horecasector zijn verplicht deze verzekering te hebben:

  • Restaurants, frituren en drankgelegenheden wanneer de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte minstens 50 m² bedraagt. Ook de openluchtinrichtingen zoals terrassen zijn hierin inbegrepen.
  • Dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar gedanst wordt. Hieronder vallen ook de openluchtevenementen.
  • De logiesverstrekkende bedrijven (hotels, B&B’s, pensions, motels).

Een volledige lijst vind je hier.

Hoe?

Deze verzekering kan worden aangegaan bij quasi elke verzekeringsmakelaar.

Controle?

De burgemeester gaat na welke inrichtingen in de gemeente verzekeringsplichtig zijn en of ze effectief wel verzekerd zijn.

Om de controle te vergemakkelijken, maken de verzekeraars vanaf de onderschrijving van de polis automatisch een attest over aan de gemeente waar de inrichting zich bevindt.

De burgemeester heeft de bevoegdheid om de tijdelijke sluiting op te leggen van de inrichting die niet voldoet aan de door de wet voorgeschreven veiligheidsmaatregelen.


Contact informatie