Invoering fietsstraten: wat, waar en hoe?

24
nov
2021
In zeven straten in Kortemark, Handzame en Edewalle zijn er zogenaamde fietsstraten ingevoerd. In deze zones moet het gemotoriseerd verkeer achter de fietsers blijven rijden en mag je niet sneller dan 30 km per uur.
 

Waar?

Het gaat om een stuk van de Handzamestraat, de Torhoutstraat, de Processiestraat en de Hospitaalstraat in het centrum van Kortemark, een stuk van de Ieperstraat op Elle, een stuk van de Kronevoordestraat in Handzame en een stuk van de P.D. Vanhautestraat in Edewalle, telkens in de omgeving van een school.
 
In Zarren bevindt de school zich langs een gewestweg, daar kan een lokaal bestuur dus niet zomaar op eigen houtje gaan ingrijpen in het wegbeeld. Bovendien zijn er momenteel geen fietsstraten langs gewestwegen. AWV heeft echter een proefproject lopen in Gistel, waar bekeken wordt of een fietsstraat langs de plaatselijke gewestweg er haalbaar is. Bij een positieve evaluatie zal onze mobiliteitsdienst zeker vragende partij zijn voor een fietsstraat in Zarren.
 

Wat?

In een fietsstraat mag je met de auto of andere motorvoertuigen geen fietsers inhalen. Je mag met de auto een fietsstraat inrijden, maar je mag er niet sneller rijden dan 30 km per uur. Fietsers moeten zich uiteraard ook aan de regels houden: ze mogen de hele breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze enkel opengesteld is in hun rijrichting, en de helft van de breedte langs de rechterzijde als de rijbaan is opengesteld in beide richtingen. Bedoeling is om zeker bij het begin van het nieuwe schooljaar met de fietsstraten van start te kunnen gaan.
De regels van de fietsstraat gelden altijd, dus ook wanneer er geen school is.
 

Wat met die rode lijn?

We merken dat de nieuwe rode wegmarkering af en toe vragen oproept. Voor alle duidelijkheid: de rode lijn in het midden van de weg duidt enkel aan dat je je als weggebruiker daar in een fietsstraat bevindt. Het is niet de bedoeling dat je als fietser exact op deze rode lijn gaat rijden, of dat je als bestuurder van de rode lijn weg blijft.
De fietsstraat begint ter hoogte van de aanduiding met het bijhorende verkeersbord en een pictogram op de weg, en loopt tot waar de rode lijn loopt.
 
Bedankt om voortaan in deze zones dus achter de fietser(tje)s te blijven, in het besef dat die halve minuut extra onderweg niet opweegt tegen een veiliger omgeving voor de fietser.

Contact informatie