Belastingen en retributies

 

Activeringsheffingen

Leegstand: leegstaande woningen en gebouwen

Onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels

Ongeschikte en onbewoonbare woningen

Tweede verblijven

Verwaarloosde woningen en gebouwen

 

Algemeen

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Opcentiemen onroerende voorheffing

Aanvoeren van afval naar de stortplaatsen te Kortemark

Algemene gemeentebelasting

Bank- en financieringsinstellingen

Inname gemeentelijk openbaar domein De Krekemeersen

Inname openbaar domein voor bouw- en verbouwingswerken op privé domein

Standplaatsen markten

Verspreiding niet-geadresseerd drukwerk met handelskarakter

Verhuur voertuig met bestuurder

 

Retributies

Retributiereglement parkeren in blauwe zone

Inname openbaar domein naar aanleiding van het houden van een autorally (snelheidswedstrijd)

Ophalen en verbranden van afval, composteren, evenementen en diftar recyclagepark

Technische prestaties

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

Retributie voor administratie- en aanmaningskosten voor openstaande fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

Retributiereglement waarvoor het college van burgemeester en schepenen gemachtigd is door de gemeenteraad

Afgifte administratieve bescheiden

Ingebruikname Vastgoedinformatieplatform - retributiereglement vastgoedinformatie

Deelfietsen nabij station Kortemark

Gemeentelijke begraafplaatsen


Contact informatie