Kindergemeenteraad

Wat?

Sinds het schooljaar 2023-2024 is er weer een kindergemeenteraad actief in onze gemeente. Die bestaat uit twaalf leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar, telkens twee per lagere school uit onze gemeente.

Waarom?

Via de kindergemeenteraad wil de jeugddienst, die dit project trekt, nagaan met welke vragen en noden de kinderen uit onze gemeente zitten en hen helpen om die ook zichtbaar te maken. Op het einde van het schooljaar legt de kindergemeenteraad enkele adviezen voor aan het échte College voor Burgemeester en Schepenen

Wanneer?

De kindergemeenteraad komt vier keer per schooljaar samen, telkens op een dinsdag of donderdag kort na schooltijd:

  • in november
  • in januari
  • in maart
  • in juni

Hoe?

De kindergemeenteraad telt 12 leden. Daarbij zijn ook één burgemeester en drie schepenen: voor Mens, Ruimte en Vrije Tijd. Zij werden verkozen op basis van een eerlijke stemming onder de aanwezige leden. Het kinderschepencollege gaat na de startvergadering aan de slag met de eigen projectvoorstellen en werkt die verder uit.

Wie?

Maxim Crevits - Burgemeester

Maxim Crevits

VBS De Tweesprong Edewalle

Josephine Ostyn - Schepen van Mens

Josephine Ostyn

GBS De Linde Zarren

Simon Handschoenwerker - Schepen van Ruimte

Simon Handschoenwerker

't Ellebloempje Kortemark

Liam Assel - Schepen van Vrije Tijd

Liam Assel

't Ellebloempje Kortemark

Camille Vanthomme - raadslid

Camille Vanthomme

GBS De Kreke

Martijn Vergauwe - raadslid

Martijn Vergauwe

GBS De Kreke

Yuna Cogghe - raadslid

Yuna Cogghe

GBS De Linde

Alaya Beernaert - raadslid

Alaya Beernaert

VBS De Tweesprong Edewalle

Lieze Billiet - raadslid

Lieze Billiet

VBS De Tweesprong Handzame

Méronne Vannootte - raadslid

Méronne Vannootte

VBS De Tweesprong Handzame

Blanche Fleur Vandecasteele

MMI Basisschool Kortemark

Sem Van Eenoo

MMI Basisschool Kortemark

 


Contact informatie