RUP - Ruimtelijk uitvoeringsplan

Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, of kortweg RUP, is een plan dat de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vastlegt voor een bepaald gebied in de gemeente. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet.

De procedure voor opmaak ervan is bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Van de startnota met publieke raadpleging gaat het naar de scopingnota en het voorontwerp. Daarna volgt een ontwerp met openbaar onderzoek, om uiteindelijk tot een definitieve versie te komen.

rup schematisch

Volgende ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn in opmaak - klik door om er meer te weten over te komen:

RUP De Sneppe

RUP Vernafix

RUP Staatsbaan

Planologisch attest - bekendmaking aanvraag - De Ster

 

Voor een overzicht van alle afgewerkte RUP's en PRUP's: KLIK HIER


Contact informatie