Stedenbouwkundig attest

Wat?

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Wil je de inlichtingen over een perceel in het Vlaamse Gewest zwart op wit bevestigd zien, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo heb je meer zekerheid.

Een stedenbouwkundig attest geeft meer gedetailleerde inlichtingen over de bestemming, de bouwwijze, de inplanting en de bouwhoogte van een mogelijk gebouw op een bepaald perceel.

Let op ! Een attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning, en de erop vermelde informatie rond de bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts twee jaar geldig, te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Voor wie?

Iedereen die gedetailleerde stedenbouwkundige informatie wil van zijn eigendom.

Voorwaarden?

Als je een stedenbouwkundig attest wil, dan is het de bedoeling dat je zelf al een redelijk concreet voorstel doet. Zo vermeld je in het dossier om welk soort van bebouwing het gaat, hoeveel verdiepingen het gebouw heeft of zal hebben, wat de dakhelling is, waar de constructie wordt ingeplant,…

Het attest wordt verleend op basis van een door jou opgemaakt schetsontwerp.

Hoe aanvragen?

Je kunt het aanvraagformulier downloaden op de website van Omgevingsloket Vlaanderen. Op de aanstiplijst op het formulier kan je zien welke documenten je nog bij het dossier moet voegen vooraleer je dit afgeeft aan het Omgevingsloket in Kortemark. Na afgifte van een volledig dossier krijg je een ontvangstbewijs.


Contact informatie