Ruimtelijk structuurplan Kortemark

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur van onze gemeente. Je kunt het raadplegen bij de documenten. Het plan is opgesplitst in een 'deel 1' en een 'deel 2'.

Wat vooraf ging

Er werd verschillende jaren hard gewerkt aan het GRS. Het eindresultaat is mee bepaald door overleg op verschillende niveaus. Ook de opmerkingen, adviezen en bezwaren tijdens het openbaar onderzoek waren aanleiding tot aanpassing van het GRS. De gemeenteraad aanvaardde het GRS definitief op 14 september 2009 en het GRS is integraal goedgekeurd door de deputatie in zitting van 14 januari 2010.

Verfijning van andere plannen

Een groot deel van de beleidsbeslissingen werden al vastgelegd in het Structuurplan Vlaanderen en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan. Ons gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een verdere verfijning en geeft een concrete visie weer hoe de gemeente op ruimtelijk vlak op korte en lange termijn zou moeten evolueren. Het is de bedoeling om een samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die zeker hun invloed hebben op het dagdagelijkse leven in onze gemeente.

Inhoud

Het GRS bestaat uit:

  • een informatief gedeelte; dat allerhande gegevens over de gemeente bundelt,
  • een richtinggevend gedeelte; dat een toekomstvisie over Kortemark schetst,
  • en een bindend gedeelte, waarin de plannen (RUP's) worden vermeld die het gemeentebestuur, in uitvoering van het GRS, zal realiseren in de komende planperiode.

Contact informatie