Schattingscommissie

In geval van extreme weersomstandigheden (overvloedige regen, langdurige droogte …) en schade aan de oogst kan je als landbouwer de schattingscommissie laten bijeen roepen. Het melden van schade aan teelten kan van belang zijn voor een tegemoetkoming van het rampenfonds, je VLIF-dossier, boekhoudkundig…

Het is belangrijk dat de landbouwer de gegevens volledig en correct invult. Bij voorkeur vragen we om het dossier online in te vullen. Wie niet over internet beschikt of wie minder vlot online werkt, kan ook gebruik maken van een papieren document. Dit document kan je opvragen bij de dienst landbouw: landbouw@kortemark.be.

De gemeentelijke schattingscommissie stelt nadien de schade vast. Heb je online een schademelding ingediend, dan word je nadien op de hoogte gehouden en maken wij een afspraak om langs te komen.

Aanvraag tot samenroeping schattingscommissie


Contact informatie