Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

lokaal overleg kinderopvangHet Lokaal Overleg Kinderopvang werkt in eerste instantie adviserend. Het geeft het lokaal bestuur advies bij de opmaak en over de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan, maar adviseert het lokaal bestuur ook rond de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente. Een lokaal bestuur kan het LOK wel nog aanvullende opdrachten geven.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is samengesteld uit de algemene vergadering en de stuurgroep. Meer details over de exacte werking van het LOK vind je in de statuten die hier als document zijn bijgevoegd in bijlage.