Onze visie en missie

Missie

Voor de Gemeente Kortemark luidt de missie als volgt:

“Kwalitatieve dienstverlening op het ritme van elke burger. #voejundre”

De baseline van de gemeentelijke huisstijl verwijst hier ook naar: ‘Kortemark, op jouw ritme’.

 

Visie

De visie van de Gemeente Kortemark steunt op drie kenmerken:

 

  1. Toegankelijkheid
    • We zorgen dat elke burger gemakkelijk toegang heeft tot onze dienstverlening en dit zowel fysiek in onze openbare gebouwen als via de digitale weg. We helpen alle burgers op een laagdrempelige manier en passen ons aan het tempo van elke individuele burger aan: snel en adequaat en zonder omwegen voor wie vlug geholpen wil worden, met geduld en begrip wanneer dat nodig is. Toegankelijkheid uit zich ook via inspraak voor en participatie door de lokale bevolking en moet ook te zien in het straatbeeld. Een personeelslid is tijdens de diensturen in het openbaar de eerste ambassadeur van de gemeente en stelt zich dan ook zo op.

 

  1. Hartelijkheid
    • Kortemark is een levendige gemeente met een rijk verenigingsleven. Het is een dorp waar de mensen elkaar nog kennen en hartelijk met elkaar omgaan. Die hartelijkheid trekken ook de personeelsleden door in hun contacten met de burgers. Een degelijk sociaal weefsel is belangrijk en moet Kortemark ondersteunen en aanmoedigen. Een goeie verstandhouding met de verschillende verenigingen en het creëren van een groepsgevoel is van goudwaarde.

 

  1. Voortdurend in beweging
    • Stilstaan is achteruitgaan. De Gemeente Kortemark streeft ernaar om op een verstandige manier in te pikken op vernieuwingen, als die ook een verbetering van de dienstverlening betekenen. Dit gebeurt met een open en onbevooroordeelde blik op de wereld en de samenleving. Het werk is nooit helemaal klaar.

Contact informatie