Bermen maaien: waarom gebeurt het op deze manier?

Regelmatig worden de maaiers van de gemeentelijke groendienst aangesproken. Waarom wordt het maaisel van die ene berm opgezogen en bij een andere berm niet? Waarom gebeurt het maaien in een bepaalde periode? Uiteraard ligt hier helemaal geen willekeur aan de basis, maar ging er een ernstige studie aan vooraf.

In 2015 werden onze wegbermengeïnventariseerd door de WVI. Daarbij werd gekeken naar de soortenrijkdom - voornamelijk van de flora. Daarna werden de wegbermen gerangschikt van zeer waardevol (bermen met het meeste soortenrijkdom en de bijzonderste soorten) tot minder waardevol (bermen die besproeid of bemest worden of waar veel steenslag in ligt). Afhankelijk van hun waardering worden deze bermen dus verschillend aangepakt.

Zeer of minder waardevol?

tractor maait de bermDe meest waardevolle bermen worden een eerste keer gemaaid in mei, een tweede keer in de tweede helft van september of oktober. Het maaisel wordt telkens opgezogen. Door te maaien in mei verlengt de bloeiperiode van veel typische bermplanten. Nuttig dus, tenzij er zich te veel distels tussen die mooie flora bevinden. Want dan krijgen die uiteraard ook de kans om te bloeien en uit te zaaien. En dat is niét de bedoeling.

Ook de bermen langs de invalswegen en de drukst bereden wegen worden gemaaid én opgezogen. Door het opzuigen vermindert de bemesting. Daardoor komen andere, meer bloemrijke en vaak minder snel groeiende planten, tevoorschijn.

De minst waardevolle bermen worden enkel geklepelmaaid. Het maaisel blijft dus liggen. Deze manier van werken bevordert de soortenrijkdom niet, maar is goedkoper. Opzuigen om de soortenrijkdom te bevorderen heeft daar weinig zin.

Afwijken van de timing

Het aantal bermen mét opzuiging wordt stelselmatig uitgebreid, rekening houdend met het bermbeheerplan. Vanwege dat plan kreeg de gemeente Kortemark ook de toestemming vanuit het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) om af te wijken van de maaiperiodes - enkel in juni en september - zoals die in het bermdecreet zijn voorzien. ANB geeft de toelating om voor de meest waardevolle bermen al vroeger te maaien.


Contact informatie