Gemeenteraad

Wie en wat

De gemeenteraad bestaat uit rechtstreeks verkozen leden voor 6 jaar. Het aantal gemeenteraadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Voor Kortemark telt de gemeenteraad in de legislatuur 2019-2024  23 raadsleden. De meerderheid wordt gevormd door CD&V (9 raadsleden) en Zeker 8610 (9 raadsleden). Tot de oppositie behoren Eerlijk & Bezorgd (2 raadsleden), N-VA (1 raadslid) en Content (1 raadslid). Er is ook nog 1 onafhankelijk oppositieraadslid. Een overzicht van alle raadsleden kan je onderaan deze pagina terugvinden.

In de eerste plaats is de gemeenteraad bevoegd om alles te regelen wat van gemeentelijk belang is, tenzij een aangelegenheid expliciet is toevertrouwd aan de burgemeester of het college. Daarnaast dient de raad te beraadslagen over elk onderwerp van algemeen belang dat hem door de hogere overheid wordt opgedragen (bv. toezicht op kerkfabrieken, erkenning van buurtwegen,...).

Deze zittingen zijn altijd openbaar, behalve wanneer het om persoonsgebonden aangelegenheden gaat. Je mag de openbare vergaderingen bijwonen als burger, maar je mag niet tussenkomen.

De leden van de gemeenteraad hebben zich te houden aan een eigen deontologische code en het huishoudelijk reglement.

Kalender 2024

In 2024 zijn er zittingen van de gemeenteraad op:

  • 22 januari 
  • 19 februari
  • 18 maart
  • 15 april
  • 27 mei
  • 24 juni
  • 16 september
  • 4 november
  • installatievergadering in de eerste week van december, een exacte datum wordt later meegedeeld
  • 23 december 

 

Agenda en verslagen

Samenstelling

 Koen Decleir

Koen Decleir

Voorzitter

koen.decleir@telenet.be

0486 83 93 96

CD&V

CD&V - 9 zetels

 Karolien DammanKarolien Damman - burgemeester

 burgemeester@kortemark.be

0496 47 09 55

 Rik WaeyaertRik Waeyaert - schepen

 rik.waeyaert@proximus.be

0474 98 74 21

 Christine LoggheChristine Logghe - schepen

 logghechristine@gmail.com

0475 46 61 64

 Birger DebackerBirger Debacker

 birgerdebacker@icloud.com

0476 32 57 36

 Paul KimpePaul Kimpe

 paulkimpe@skynet.be

0486 39 82 91

 Luc VandermeerschLuc Vandermeersch

 lucvandermeersch@proximus.be

0470 57 21 56

 Jelle VercoutereJelle Vercoutere

 jelle.kortemark@hotmail.com

0478 57 31 00

 Marc VulstekeMarc Vulsteke

 marc.vulsteke@gmail.com

0478 98 98 92

Zeker 8610 - 9 zetels

 Stefaan VercoorenStefaan Vercooren - schepen

 schepen.vercooren@kortemark.be

0474 30 98 01

 Toon VancoillieToon Vancoillie - schepen

 toon.vancoillie@kortemark.be

0472 92 89 34

 Lynn VermoteLynn Vermote - schepen

 lynn_vermote@hotmail.com

0472 87 90 56

 Stijn De NeveStijn De Neve

 denevestijn@telenet.be

0478 22 78 31

 Iris PlaisierIris Plaisier

 iris.plaisier@telenet.be

 

Jan StoensJan Stoens

stoja@skynet.be

0484 68 26 23

 Dries UyttenhoveDries Uyttenhove

 duyttenhove@yahoo.com

0476 38 40 45

 Laurens VandewalleLaurens Vandewalle

 laurens.vandewalle@hotmail.com

0472 44 82 25

 Ronny VierstraeteRonny Vierstraete

 ronny1@telenet.be

0497 03 08 17

 Eerlijk & Bezorgd - 2 zetels  

 Rita TyvaertRita Tyvaert

 rita.tyvaert@scarlet.be

0478 46 68 18

 Steven ProvoostSteven Provoost

 steven.provoost2@telenet.be

0494 50 60 94

 N-VA - 1 zetel 

 Veerle VanslembrouckVeerle Vanslembrouck

 veerle.vanslembrouck@hotmail.be

0476 54 22 77

Content - 1 zetel  

 Tim DeweerdtTim Deweerdt

 tim.deweerdt@hotmail.com

0474 43 28 54

Onafhankelijk
 Mark PollentierMark Pollentier

 info@markpollentier.be

0478 61 93 70