Vast bureau

Het vast bureau bestaat uit dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen. De leden van het vast bureau nemen dezelfde rang in als de rang die ze innemen als schepen. De burgemeester is voorzitter van het vast bureau.

Samen staan zij in voor het dagelijks bestuur van het OCMW. Het vast bureau bereidt de dossiers en de besluiten van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voor en voert de besluiten van deze raad uit. Klik hier om door te gaan naar de agenda en de verslagen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Ook via deze link kunnen de besluitenlijsten/beslissingen geraadpleegd worden van het vast bureau, klik vervolgens rechts op 'kalender'.


Contact informatie