Scholenvervoersplan Zarren

Kortemark maakt werk van veiliger schoolomgevingen en wil dat kinderen in onze gemeente ook op een veilige manier de verplaatsing tussen thuis en school kunnen maken, of dat nu met de auto, of – beter nog, want duurzamer – te voet of met de fiets is. Voor de verschillende deelgemeentes werden daarom scholenvervoersplannen uitgewerkt, telkens in overleg met de lokale bevolking en de betrokken school.

In een eerste fase gingen we na hoe en langs welke route de leerlingen op vandaag naar school komen en welke knelpunten of gevaarlijke situaties ze daarbij eventueel ondervinden. Op basis daarvan stelden de gemeentelijke mobiliteitsdienst en de school samen een actieplan op. Beide partners engageerden zich om elk op hun domein de nodige stappen te zetten.

Het schoolbestuur van de gemeentelijke basisschool De Linde ging in intens overleg met het gemeentebestuur en dat leverde een stevig document aan actiepunten op. De knelpunten en de verschillende routes naar school staan ook gebundeld op een ‘schoolroutekaart’. Die kan je hieronder raadplegen:

Acties vanuit de gemeente

Van aan het warenhuis op het Zarrenplein loopt er op vandaag al een trage weg, die uitkomt aan de achterkant van basisschool De Linde. Die zal nog beter worden verlicht en ook kindvriendelijk worden ingericht, in samenspraak met de kinderen, zodat die zich door de leuke inkleding aangetrokken voelen om deze veilige route te nemen.

De gemeente gaat zelf de verkeerssituatie in de Zarren-Lindestraat aanpassen. Zo komt er een lage haag in plaats van de paaltjes aan het kruispunt met de Mollestraat (zo kunnen fietsers niet meer her en der tussen de paaltjes het wegdek oprijden) en zal een tijdelijke proefopstelling het kruispunt met de Kruisstraat versmallen. Na evaluatie kan de opstelling al dan niet definitief worden. Ter hoogte van het kruispunt met de Roeselarestraat tot slot voorziet Kortemark ook een oversteekplaats voor voetgangers.

De verkeerssituatie aanpakken is één zaak, gezien worden in dat verkeer is minstens even belangrijk. Elk in Kortemark school lopend kind zal daarom vanaf september 2020, bij de start van het nieuwe schooljaar, een fluohesje krijgen vanuit de gemeente. Elk kind heeft tijdens de schoolloopbaan nog recht op één gratis hesje, bijvoorbeeld bij verlies of wanneer het hesje vernieuwd moet worden.

Tot slot onderzoekt de gemeente of de trage weg Ruyterhoek-Mollestraat ook als veilige route gebruikt kan worden.

Mogelijke acties vanuit het Agentschap Wegen en Verkeer

De drukke gewestweg Staatsbaan/Esenstraat snijdt het centrum van Zarren doormidden. Deze belangrijke verkeersader moet dan ook onder handen genomen worden om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te verhogen. Kortemark is niet bevoegd om dit zelf te doen, maar kan wel het Agentschap Wegen en Verkeer vragen om maatregelen te treffen langs deze gewestweg.

Zo wordt er gevraagd om van Staatsbaan 122 tot en met Esenstraat 37 een ‘zone 30’ in te voeren tijdens het begin en het einde van de schooldag en om de oversteekplaats voor voetgangers in de Esenstraat, ter hoogte van het kruispunt met het Zarrenplein, te voorzien van een rode coating en van een ‘Bi flash’. Dit toestel verwittigt het aankomende verkeer via oranje knipperlichten dat er zich een voetganger nabij of op het zebrapad bevindt. Langs de Esenstraat hoopt Kortemark voorts ook nog op de komst van een brede oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van huisnummer 29. Er is al een verlichtingspunt aanwezig, wat het zebrapad er alvast duidelijk zichtbaar zou maken.

Het ‘SVP Zarren’ vraagt trouwens om nog twee extra oversteekplaatsen, meer bepaald langs de Stadenstraat (ter hoogte van het kruispunt met de Jerome Debouttestraat) en langs de Roeselarestraat (ter hoogte van het kruispunt met de Amersveldestraat). Ook hier gaat het telkens om een gewestweg, waarvoor de aanpassing aangevraagd moet worden bij het AWV.

Acties vanuit de school

Is het aan het AWV en de gemeente Kortemark om de nodige aanpassingen in het straatbeeld door te voeren, dan ligt de opdracht van GBS De Linde hoofdzakelijk in bewustmaking ván en verkeerseducatie vóór de leerlingen. De school stelde daarom een werkgroep samen die tal van acties en campagnes op poten gaat zetten.

Zo komt er een fiets- en een wandelexamen, wordt er gewerkt rond de dode hoek en rond het dragen van het fluohesje en komt de politie langs voor een fietscontrole. Er zijn uiteraard ook beloningsacties aan verbonden, om de laatste twijfelaars nog over de streep te trekken. De verkeerslessen worden voortaan ook anders aangepakt: er wordt meer geoefend in de praktijk. Zo leren de kinderen de Stadenstraat veilig te gebruiken of ervaren ze met eigen ogen hoe ze te voet of met de fiets het veiligst oversteken, bijvoorbeeld ter hoogte van het Zarrenplein.

Doorheen het schooljaar wordt het verplaatsingsgedrag van de kinderen ook gemonitord. Zo willen we opvolgen of het aantal duurzame woon-schoolverplaatsingen stijgt, daalt of gelijk blijft.


Contact informatie