Info voor culturele verenigingen

Ben je betrokken bij een culturele of socio-culturele vereniging, dan zal je op deze pagina al heel veel terugvinden dat je vooruit kan helpen.

Aanbod

Kortemark is gezegend met enkele fijne verenigingen in de culturele en socio-culturele sector. Je vindt ze, samen met de verenigingen uit andere sectoren, in deze lijst. Misschien wil je je wel ergens bij aansluiten om Kortemark mee op de culturele kaart te zetten.

Subsidies

Elk jaar kunnen alle verenigingen gemeentelijke werkingssubsidies ontvangen, op basis van criteria in het subsidiereglement. Elke vereniging krijgt een vast bedrag uitgekeerd én kan daarbij ook een variabel bedrag verkrijgen, gebaseerd op het activiteitenverslag van het vorig werkjaar. Daarom houd je als vereniging best al je gegevens nauwkeurig bij van de activiteiten waarvoor je subsidies wilt aanvragen.

Je kunt met je vereniging ook een samenwerking met de cultuurdienst aanvragen voor de organisatie van een professioneel optreden, en hierbij mogelijk in aanmerking komen voor subsidies. Ook daarvoor is een specifiek subsidiereglement uitgeschreven. Ook particulieren kunnen er trouwens gebruik van maken.

Cultuurpas

De cultuurpas is een extraatje voor de leerlingen van de Kortemarkse afdeling van de Stedelijke Academie Muziek, Woord en Dans. Met hun pas kunnen ze gratis naar bepaalde podiumvoorstellingen (theater, lezingen, concerten, comedy,...) in onze gemeente. Het zijn de organisatoren van deze voorstellingen die zelf beslissen of ze gratis toegang verlenen aan houders van zo'n cultuurpas.

De cultuurraad, die via dit initiatief de deelname aan voorstellingen in onze gemeente wil stimuleren, betaalt de gratis tickets nadien terug aan de organisatoren. Dat kan op basis van dit invulformulier, dat elke organisator twee keer per jaar mag invullen. Organisatoren die geen deel meer willen uitmaken van het systeem met de cultuurpas, kunnen hiervoor de cultuurdienst contacteren.

OC of sportzaal reserveren

Een overzicht van de verschillende ontmoetingscentra en sportzalen en van de bijhorende afhaalpunten voor een sleutel kan je hier terugvinden.

Je activiteit promoten?

Als je iets organiseert, dan wil je daar vanzelfsprekend graag ook veel volk zien op afkomen. Een goeie promotie is daarbij onontbeerlijk. Voeg je activiteit toe via de kalender van Uit In Vlaanderen en bezorg de gegevens ook aan onze communicatiedienst. Dan kan je activiteit ook worden opgenomen in de kalender van het gemeentelijk infomagazine De Krekelaar.


Contact informatie