Adreswijziging

adreswijziging

Kom je in onze gemeente wonen?

Leuk! Meld je adreswijziging eerst bij onze dienst Burgerzaken. Dat kan ook digitaal via dit formulier. Dan controleert een wijkagent van PZ Polder of je inderdaad op het nieuwe adres woont. Met het aanmeldingskaartje en de stukken die daarin gevraagd worden, kom je naar de dienst bevolking. Die past vervolgens je identiteitskaart en eventueel het inschrijvingsbewijs van uw voertuig aan.

Verhuis je binnen Kortemark?

Meld je adreswijziging dan eerst bij onze dienst Burgerzaken. Dat kan ook digitaal via dit formulier. Ook in dit geval verifieert een wijkagent of je effectief op dit nieuwe adres woont. Met het aanmeldingskaartje en de stukken die daarin gevraagd worden, kom je daarna naar een medewerker van Burgerzaken in De Roende. Die past je identiteitskaart en eventueel het inschrijvingsbewijs van je voertuig aan.

Verhuis je naar een andere gemeente?

Jammer, maar we wensen je uiteraard het beste. Geef je adreswijziging aan bij de bevolkingsdienst van je nieuwe gemeente. Die zal je aanvraag verder opvolgen.

Verhuis je naar het buitenland?

Spannend! Kom best, zo kort mogelijk voor je definitieve vertrek naar het buitenland, nog eens langs bij onze dienst Burgerzaken. Ben je nog geen 18, kom dan samen met je vader, moeder of voogd. Je krijgt een document 'model 8' mee, dat je afgeeft op het Belgisch consulaat van je nieuwe verblijfplaats.

Ben je voor een hele tijd afwezig?

Ben je gedurende een langere tijd afwezig, breng dan de dienst Burgerzaken hiervan op de hoogte. In sommige gevallen kan je een inschrijving overwegen op een referentieadres - dat is een soort postadres.

Breng iedereen op de hoogte...

Wie verhuist, doet er goed aan om enkele instanties daar snel van op de hoogte te brengen. Denk maar aan de diensten voor kinderbijslag, de mutualiteit, de pensioenkas, je leverancier van gas, water en elektriciteit, je werkgever, Bpost, of je verzekeringsmaatschappij.


Contact informatie