Bouwgrond kopen

bouwgrond kopen

Van plan om bouwgrond te kopen? Contacteer dan eerst even het Omgevingsloket. Daar weten ze je alles te vertellen over de zogeheten zonering, de stedenbouwkundige voorschriften, eventuele geplande onteigeningen, ...

Bovendien krijg je er informatie over de ligging en de eigendomssituatie van alle bouwrijpe percelen binnen goedgekeurde verkavelingen. Opgelet: vraag vóór de aankoop van een bouwgrond die buiten een BPA of een goedgekeurde verkaveling ligt, steeds aan de eigenaar of de notaris om een stedenbouwkundig attest voor te leggen waaruit blijkt dat de grond echt bouwgrond is.


Contact informatie