Gemeente Kortemark

Gemeente Kortemark respecteert uw privacy / Datalek melden

Om als gemeente en OCMW Kortemark een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij met veel persoonsgegevens. Daarom voert onze organisatie een privacy beleid dat beoogt zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens.

 
 
Lees er meer over in onze privacyverklaring.

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Privacywet verleent U een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.
Onder meer….

  • recht op inzage
  • recht op correctie en aanvulling
  • recht op beperking van de verwerking
  • recht op digitale kopie van je gegevens
  • recht om vergeten te worden

Ik wil mijn rechten uitoefenen.

Klachten?

Heeft U een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? 

Meld het aan onze functionaris voor gegevensbescherming.

Datalek melden

Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens:

  • gestolen of verloren zijn
  • niet correct verwerkt zijn
  • Ingekeken of bewerkt worden door mensen die dat niet mogen
  • langer bewaard worden dan nodig of afgesproken, zonder toestemming van de betrokkene

Denkt U weet te hebben van een datalek bij gemeente of OCMW Kortemark?

Meld het aan onze functionaris voor gegevensbescherming.