We respecteren jouw privacy

Om als gemeente en OCMW Kortemark een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij met veel persoonsgegevens. Daarom voert onze organisatie een privacybeleid dat erover waakt dat we zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens omgaan. Je leest er meer over in de privacyverklaring bij de documenten.

Jouw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Privacywet zorgen ervoor dat je een aantal rechten hebt met betrekking tot je persoonsgegevens. Zo heb je onder meer:

  • recht op inzage
  • recht op correctie en aanvulling
  • recht op beperking van de verwerking
  • recht op digitale kopie van je gegevens
  • recht om vergeten te worden

Ik wil mijn rechten uitoefenen.

Klachten?

Heb je klachten over de verwerking van je persoonsgegevens? 

Meld het aan onze functionaris voor gegevensbescherming.

Datalek melden

Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens:

  • gestolen of verloren zijn
  • niet correct verwerkt zijn
  • Ingekeken of bewerkt worden door mensen die dat niet mogen
  • langer bewaard worden dan nodig of afgesproken, zonder toestemming van de betrokkene

Denk je weet te hebben van een datalek bij gemeente of OCMW Kortemark?

Meld het aan onze functionaris voor gegevensbescherming.


Contact informatie