Inname openbaar domein en/of plaatsen van signalisatie

Voortaan gebeuren aanvragen voor inname openbaar domein via het platform van Eaglebe. Ben je al vertrouwd met dit systeem, klik dan gewoon hier. Zoniet, lees verder om er alles over te weten te komen.

Wat is inname openbaar domein?

Als je als bouwheer of aannemer tijdelijk op een gemeenteweg een stuk van het openbaar domein (voetpad, fietspad, parkeerstrook, rijbaan, ...) wil gebruiken voor de plaatsing van een stelling, container, werfafsluiting, werfkeet, torenkraan, hoogtewerker, bouwlift, bedrijfsvoertuig, ... dan moet je hiervoor een aanvraag indienen. Het openbaar domein mag je immers nooit zonder voorafgaandelijke toestemming innemen.

Voor werken met een beperkte hinder moet dit 5 werkdagen op voorhand gebeuren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van een container, een verhuislift of een stelling op een gedeelte van het voetpad met doorgang voor voetgangers, of een inname van een  parkeerstrook.

Werken die ernstige hinder veroorzaken moeten 15 werkdagen op voorhand worden aangevraagd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het afsluiten van een straat voor een levering, het plaatsen van een kraan, container of verhuislift op een gedeelte van de rijweg, of het plaatsen van een container, verhuislift of werfkeet nabij een kruispunt…

Procedure

Je kan online een aanvraag inname openbaar domein indienen via het Eaglebe-platform. De handleiding is hier op onze eigen pagina in bijlage terug te vinden.

Het aanvraagformulier op Eaglebe bestaat uit 4 onderdelen:

 1. Algemene informatie
  Je geeft meer informatie over het type inname. Bijvoorbeeld container op parkeervak, plaatsing stelling op voetpad, verhuis met vrachtwagen...
 2. Periode
  Geef de start- en einddatum in van de inname openbaar domein.
 3. Locatie
  Geef de locatie in van de inname openbaar domein. Je kan dit op verschillende manieren aanduiden: adres ingeven, zelf de zone tekenen of een gpx-bestand importeren.
 4. Contact
  Vul de contactgegevens van de aanvrager in.

Na de aanvraag ontvang je onmiddellijk een automatische bevestiging van de aanvraag per e-mail. Na goedkeuring ontvang je de vergunning terug via e-mail, samen met een signalisatieplan.

Account aanmaken?

Moet je vaak een inname openbaar domein aanvragen of wil je graag de geschiedenis van je innames bewaren? Maak een account aan door je te registreren op het Eaglebe-platform.

Hoe volg ik mijn dossier op?

 Je kan de voortgang dossier opvolgen via je Eaglebe-account. De behandelstatus van de aanvraag geeft weer hoe ver de gemeente al staat bij de verwerking van je aanvraag.

Bedrag

Bij een inname van het openbaar domein van meer dan 30 kalenderdagen in het kader van bouw- en verbouwingswerken op privédomein, is het reglement in verband met “Gemeentelijke belasting op inname openbaar domein voor bouw- en verbouwingswerken op privédomein voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025”, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 november 2019 van toepassing.

In de praktijk houdt dit in dat er, wanneer de inname kleiner of gelijk is aan 30 dagen, niets betaald moet worden. Duurt de inname van het openbaar domein langer dan 30 dagen, dan moet er betaald worden en dit vanaf dag 1. De kostprijs bedraagt 0,15 euro per m² per dag, met een minimumbedrag van 10 euro per dag.

Voorbeeld 1

Je plaatst een container van 12 m² van 1/01/2020 tot en met 20/01/2020 (=20 dagen).

Hiervoor moet je niet betalen want het gaat over een periode die kleiner is dan 30 dagen.

Voorbeeld 2

Je plaatst een container van 12m²  van 1/01/2020 tot en met 1/02/2020 (= 32 dagen).

0,15EUR x 12m²= 1,8 EUR per dag MAAR er wordt een minimumbedrag van 10€ per dag gerekend

DUS 10 EUR x 32 dagen = 320 EUR

Je moet dus 320 EUR betalen om een container te plaatsen van 1/01/2020 tot en met 1/02/2020

Starten met de werken

De werken mogen pas starten na officiële goedkeuring van de gemeente en de plaatsing van de signalisatie volgens de voorschriften.

De aannemer moet ervoor zorgen dat de signalisatie ten alle tijde conform duidelijk zichtbaar is en deze geen schade kan berokkenen aan derden bij bepaalde weersomstandigheden.

Bij de gemeente kunnen er parkeerverbodsborden afgehaald worden. Je kan dit aanduiden bij je aanvraag inname openbaar domein. De borden mogen 2 dagen op voorhand worden afgehaald en moeten 1 dag na het einde van de inname terug gebracht worden.

Meer info?

Zit je nog met vragen, neem dan contact op met onze mobiliteitsdienst.


Contact informatie