Jeugdraad

Doordat de leden van de jeugdraad zelf jongeren zijn, kunnen zij als geen ander signalen oppikken vanuit hun omgeving en die aan het gemeentebestuur doorgeven. De jeugdraad adviseert het bestuur en helpt zo het beleid af te stemmen op de noden van de plaatselijke kinderen en jongeren.
 
Maar de jeugdraad adviseert niet alleen, ze organiseert ook, in samenwerking met de jeugddienst. Denk maar aan de Dag en de Nacht van de Jeugdbeweging, Weg en Were of het Speeldorp.
 
Per jeugdvereniging is er minstens één vertegenwoordiger, maar de jeugdraad staat open voor álle jongeren - dus ook individuelen - die mee het beleid willen bepalen of activiteiten organiseren. De groep vergadert maandelijks, meestal op vrijdagavond om 19 uur.
 
Bij het begin van een nieuw werkjaar worden de vergaderdata en -locaties in onderling overleg vastgesteld.
 
Voor meer info over de jeugdraad kan je terecht bij de jeugddienst. 
 

Samenstelling

De jeugdraad is momenteel als volgt samengesteld:
 
Voorzittersduo: Simon Nowé - simon.nowe1@gmail.com
                       Sven Delodder - sven.delodder@gmail.com
 
Secretaris: Stef Vermeersch - stefvermeersch11@hotmail.com
 

Verenigingen die lid zijn van de jeugdraad en een vaste vertegenwoordiging hebben

  • Jeugdbrandweer
  • Chiro Handzame
  • Chiro Zarren
  • Scouts Kortemark
  • Akabe (inclusieve werking binnen Scouts Kortemark)
  • Jeugdhuis De Zunne
  • Jeugdhuis De Fauteuil
  • Jeugdhuis De Meeuwe

Naast deze vaste leden zijn er ook nog onafhankelijken die niet (meer) aangesloten zijn bij een jeugdvereniging.

Verslagen

2019

januari | februari | april | mei

2018

februari | maart | april | mei | juni | september | oktober | november | december

 

Contact informatie