Gemeente Kortemark

Jeugdraad

De jeugdraad is een gemeentelijk erkend adviesorgaan. Omdat de jeugdraadsleden zelf jongeren zijn, kunnen ze vanuit hun omgeving signalen oppikken en doorgeven aan het gemeentebestuur. Per jeugdvereniging is er minstens één vertegenwoordiger, zodat zeker ook de jeugdverenigingen hun stem in het beleid hebben. Onder andere via deze adviezen van de jeugdraad kan het gemeentebestuur het beleid afstemmen op de noden van de kinderen en jongeren van Kortemark.
 

Naast deze adviserende functie, neemt de jeugdraad ook een organiserende functie op. Zoworden er activiteiten georganiseerd (i.s.m. de jeugddienst) zoals: Dag en Nacht van de jeugdbeweging, Weg en Were, speeldorp, … De jeugdraad staat open voor alle jongeren die mee het beleid willen bepalen of activiteiten organiseren. Voor meer info over de jeugdraad, kan je terecht bij de jeugddienst.

De jeugdraad vergadert maandelijks en dit meestal op vrijdagavond om 19 uur. De data en de locatie(s) worden aan de start van het werkjaar samen bepaald.