Jeugdraad

De jeugdraad is een adviesraad binnen de gemeente Kortemark die de stem van kinderen en jongeren tot bij het beleid brengt. Doordat de leden van de jeugdraad zelf jongeren zijn, kunnen zij als geen ander signalen oppikken vanuit hun omgeving en die aan het gemeentebestuur doorgeven. De jeugdraad adviseert het bestuur en helpt zo het beleid af te stemmen op de noden van de plaatselijke kinderen en jongeren. 

Maar de jeugdraad adviseert niet alleen, ze organiseert ook, in samenwerking met de jeugddienst. Denk maar aan de Dag en de Nacht van de Jeugdbeweging, Weg en Were, Speeldorp, Jeugdraadontbijt en tal van andere activiteiten.

Per jeugdvereniging is er minstens één vertegenwoordiger, maar de jeugdraad staat open voor álle jongeren - dus ook individuelen - die mee het beleid willen bepalen of activiteiten organiseren. De groep vergadert maandelijks, meestal gebeurt dit op vrijdagavond. Bij het begin van een nieuw werkjaar worden de vergaderdata en -locaties in onderling overleg vastgesteld. Voor meer info over de jeugdraad kan je terecht bij de jeugddienst. 

Samenstelling

De jeugdraad wordt geleid door voorzitter Jakob Van Luchem.

Verenigingen die lid zijn van de jeugdraad en een vaste vertegenwoordiging hebben:

  • Jeugdbrandweer
  • Chiro Handzame
  • Chiro Zarren
  • Scouts Kortemark
  • Akabe (inclusieve werking binnen Scouts Kortemark)
  • JH De Zunne
  • JH De Fauteuil
  • JH De Meeuwe
  • VZW Green Forward

Naast deze vaste leden zijn er ook nog onafhankelijken die niet (altijd) rechtstreeks verbonden zijn met een jeugdvereniging.