Starten met een zaak

Brochure zelfstandige worden

zelfstandige wordenWil je je ook in het avontuur van de eigen onderneming storten? Neem zeker eerst de tijd om je project goed voor te bereiden. Via de website van de FOD Economie kan je alvast de brochure 'zelfstandige worden' downloaden.

Die licht je in over de belangrijkste stappen voor het oprichten van een onderneming en over de voornaamste fiscale, sociale en boekhoudkundige verplichtingen. De brochure behandelt ook verschillende thema’s die gedurende de levenscyclus van je onderneming aan bod kunnen komen.

 

Ondernemingsloketten

ondernemingsloketIn ons land zijn er ook acht erkende ondernemingsloketten waar je terecht kunt voor extra begeleiding. Je kiest vrij bij welk loket je je aansluit en kunt ook altijd van loket veranderen.

Een volledig overzicht vind je hier op de website van de FOD Economie. In onze regio kan je onder andere terecht bij verschillende kantoren in Roeselare, Ieper, Brugge, Kortrijk of Oostende.

Startkompas

startkompas

Via het Agentschap Innoveren en Ondernemen kan je ook het Startkompas gebruiken om de financiële en organisatorische haalbaarheid van jouw project in te schatten.

 

 

 

 

Subsidiedatabank

subsidiedatabankDat zelfde agentschap Vlaio stelt ook tal van subsidies ter beschikking, bijvoorbeeld rond investeren, innoveren, tewerkstellen, opleiden maar ook voor starters. Misschien kan jij er ook wel een beroep op doen. Ga het dus zeker eens checken op de website van de Subsidiedatabank.

 

Drankvergunning

drankvergunningStart je een horecazaak op, dan heb je ook een drankvergunning nodig. Wie alcoholhoudende dranken wil verkopen, moet in bepaalde gevallen vooraf immers een vergunning aanvragen.

Met zo'n drankvergunning (klik om naar het aanvraagformulier te gaan) heb je de gemeentelijke toelating om 'gegiste en/of sterke dranken te verstrekken voor verbruik ter plaatse', hetzij in vaste, reizende of occasionele drankgelegenheden.

Kleinhandelsvergunning

Wie een kleinhandelszaak wil openen - dat is een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² die publiek toegankelijk is - heeft daarvoor een speciale omgevingsvergunning nodig: de kleinhandelsvergunning. Die vraag je aan bij de gemeente van de plaats van vestiging. Het college van burgemeester en schepenen reikt de machtiging uit.

  • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte tussen 400 en 1.000 m² beslist de gemeente zelfstandig.
  • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 1.000 m² moet het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) voordat het de machtiging toekent. Wanneer de machtiging deel uitmaakt van een omgevingsproject (stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten), moet de aanvraag online gebeuren via het Omgevingsloket Vlaanderen.

Voor een beperkte uitbreiding en een verhuizing van een eerder vergunde handelsvestiging bestaat er een vereenvoudigde procedure. Meer info daarover bij de dienst Ondernemen.


Contact informatie