BPA - Bijzonder plan van aanleg

Een bijzonder plan van aanleg (BPA) is een bestemmingsplan voor een gedeelte van het grondgebied van de gemeente. Aan de hand van stedenbouwkundige voorschriften en kaarten wordt bepaald welke bestemming aan elk perceel gegeven wordt. Een BPA legt bovendien vast wat er in de verschillende zones mag gebouwd worden en hoe dat moet gebeuren (bijvoorbeeld de bouwhoogte en de materiaalkeuze).

Voor bepaalde delen van de gemeente is er al een BPA opgemaakt. De BPA’s van Kortemark kan je inkijken bij het Omgevingsloket. Na de vaststelling van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en in uitvoering van dat Structuurplan wordt de naam BPA vervangen door Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).


Contact informatie