Stedenbouwkundige vergunning, melding of vrijstelling

Vergunningsplicht

Wil je gaan bouwen, verbouwen of slopen, dan heb je principe altijd een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Dit is niet alleen voor het bouwen van een woning, maar bijvoorbeeld ook bij het wijzigen van het aantal woongelegenheden, wijzigen van functie van een gebouw, het uitbreiden van een woning, ophogen van gronden en noem maar op.

Naargelang de aard en de omvang van de werken zijn er verschillende dossiersamenstellingen waaruit je zult moeten kiezen :

  • Aanvraag met eenvoudige dossiersamenstelling
  • Aanvraag met uitgebreide dossiersamenstelling
  • Aanvraag voor technische werken
  • Aanvraag voor terreinaanlegwerken
  • Aanvraag voor een verkaveling
  • Aanvraag voor een verkavelingswijziging

Welk type van aanvraag jij nodig hebt, kan je checken op www.ruimtelijkeordening.be. Daar vind je ook alle juiste formulieren terug. Je kunt hiervoor uiteraard ook altijd bij ons Omgevingsloket terecht om verder geholpen te worden.

Meestal moet men voor het opmaken van een bouwaanvraagdossier beroep doen op een architect, in sommige gevallen mag men echter de plannen zelf tekenen.

De bestemmingsvoorschriften bepalen uiteindelijk of je een stedenbouwkundige vergunning krijgt of niet. Wordt die vergunning je geweigerd en ben je het daar niet mee eens, dan kan je een beroep aantekenen bij de Bestendige Deputatie, Koning Leopold III-laan 41 in 8200 Sint-Andries (Brugge).

Vrijstellingen of meldingen

Voor sommige werken of handelingen heeft de Vlaamse regering de vergunningsplicht echter omgezet in een meldingsplicht. Andere werken of handelingen zijn zelfs volledig vrijgesteld van de stedenbouwkundige vergunning.

Meer info daarover vind je terug op deze pagina op de website van Omgeving Vlaanderen.

Let op: meldingsplichtige en vrijgestelde handelingen mag je alleen maar uitvoeren als ze niet strijdig zijn met stedenbouwkundige voorschriften. Dat kunnen voorschriften zijn van een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP), een bijzonder plan van aanleg (BPA) of een verkavelingsvergunning (verkaveling). Bij ons Omgevingsloket kan je navragen of het bouwperceel in een gebied ligt waar een RUP, een BPA of een verkaveling geldt.


Contact informatie