College van burgemeester en schepenen

Werking

De burgemeester wordt bijgestaan door vijf schepenen. Samen staan zij in voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Elke schepen en de burgemeester heeft zijn/haar eigen bevoegdheden. Het college kan slechts samen een beslissing nemen. Een schepen heeft individueel geen beslissingsmacht.

Het college vergadert in principe wekelijks, in Kortemark op woensdagnamiddag. De gemeentelijke diensten bereiden de dossiers voor onder leiding van de algemeen directeur. Daarom is die ook aanwezig op de vergaderingen van het college. De vergaderingen van het college zijn, in tegenstelling tot die van de gemeenteraad, niet openbaar.
 

Besluitenlijsten

Via deze link kunnen de besluitenlijsten/beslissingen geraadpleegd worden van het College van burgemeester en schepenen:


https://kortemark-echo.cipalschaubroeck.be/raadpleegomgeving/ en op de knop rechts "Kalender" klikken.

Samenstelling

 Karolien Damman


Karolien Damman (burgemeester - CD&V)

Tel. 0496 47 09 55                                                   burgemeester@kortemark.be  

Bevoegdheden: algemeen beleid; financiën en begroting; personeelszaken; politie, brandweer en veiligheid; land- en tuinbouw; communicatie, ICT en inspraak; kunstonderwijs.

Afspraken kunnen gemaakt worden via burgemeester@kortemark.be.

  Stefaan Vercooren

Stefaan Vercooren (schepen - Zeker 8610)

Tel. 0474 30 98 01 | 051 57 18 74                                   schepen.vercooren@kortemark.be

Bevoegdheden: onderwijs; sport; onderhoud gebouwen; groenonderhoud; begraafplaatsen; wonen.         

  Rik Waeyaert

Rik Waeyaert (schepen - CD&V)

Tel. 0474 98 74 21 | 051 56 87 01                          rik.waeyaert@proximus.be 

Bevoegdheden: cultuur; evenementen; bibliotheek; erfgoed en archief; erediensten en kerkfabrieken; toerisme; ontwikkelingssamenwerking.

 Toon Vancoillie

Toon Vancoillie (schepen - Zeker 8610)

Tel. 0472 92 89 34 | 051 56 97 99                    toon.vancoillie@kortemark.be

Bevoegdheden: openbare werken; waterwegen en riolering; ruimtelijke ordening en omgeving; rechtsgeschillen; beheer onroerende goederen.

Lynn Vermote

Lynn Vermote (schepen - Zeker 8610)

Tel. 0472 87 90 56                     lynn_vermote@hotmail.com

Bevoegdheden: jeugd; burgerzaken; mobiliteit en fietsbeleid; milieu; dierenwelzijn; bermbeheer.

 Christine Logghe

Christine Logghe (schepen - CD&V)

Tel. 0475 46 61 64                        logghechristine@gmail.com

Bevoegdheden: sociale zaken; ondernemen; gezinsbeleid en kinderopvang; gelijke kansen; senioren; plechtigheden.

 Sara De Meyer

Sara De Meyer (algemeen directeur)

Tel. 051 57 51 13                                                      sara.demeyer@kortemark.be

Algemene leiding van de gemeentelijke diensten - hoofd van het gemeentepersoneel - dagelijks personeelsbeheer - openbaarheid van bestuur - organiseert de behandeling van de briefwisseling.


Contact informatie