Zorgzame Buurten

Van 1 maart 2022 tot 29 februari 2024 gaan 119 projecten in Vlaanderen en Brussel aan de slag om van hun buurt een Zorgzame Buurt te maken. De Gemeente Kortemark heeft, samen met het lokaal dienstencentrum De Wimperlinde, ook een project in de steigers. Vlaanderen heeft hiervoor 100.000 euro subsidies veil.

Een Zorgzame Buurt is een buurt waar mensen comfortabel thuis of in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen en er de nodige hulp of ondersteuning krijgen van buren, zorgverleners of anderen. Een zorgzame buurt kan een burgerinitiatief zijn waar in enkele straten en/of wijken buurtbewoners samenwerken met zorgvoorzieningen, eerstelijnsdiensten, lokale dienstencentra en anderen om bijvoorbeeld sociaal isolement en eenzaamheid aan te pakken. Elke straat of wijk is anders en vraagt ook een aparte aanpak om met mensen in contact te komen. Maar ook buren kunnen elkaar helpen, zelfs op eenvoudige manieren die niet zo veel impact of inspanningen vragen.

Van bevraging tot idee

In oktober 2021 hield de gemeente via een ruime steekproef al een bevraging bij de bevolking rond het welbevinden in hun buurt. Het verenigingsleven kreeg een gelijkaardige enquête toegestuurd. Wat werkt er goed, wat kan er beter, waar liggen er mogelijkheden? Met die bevindingen werd aan de slag gegaan en werd een gevarieerd palet aan acties uitgewerkt. Maandag 31 januari kwam het bericht dat het Kortemarkse voorstel werd goedgekeurd. Hét sein dus om die krijtlijnen nu ook dieper en meer in detail te gaan uitwerken.

Centrumleider Céline Scheyving van het lokaal dienstencentrum De Wimperlinde – een initiatief van woonzorgcentrum Blijvelde vzw – en gemeentelijk opbouwwerker Merlijn Lombaert trekken het project ‘Zorgzame Buurten’. Zij willen bijvoorbeeld, samen met ’t Schoederkloptje uit Zarren, de wijken in met een Babbelcaravan en een speelkar. Terwijl volwassenen elkaar in of bij de caravan kunnen ontmoeten bij een kopje koffie, kunnen de kinderen het speelgoed in de kar verkennen.

Huishoudhulp, thuisverpleging en andere diensten die vaak bij kwetsbare mensen aan huis komen, zullen dan weer via ‘Voelsprietkaarten’ de juiste diensten kunnen contacteren als ze merken dat een bewoner nood heeft aan een babbel of andere gespecialiseerde hulp – als deze daarmee instemt, uiteraard.

Voor leerkrachten worden dan weer ‘Signaalkaarten’ uitgewerkt, met een soort checklist van signalen die op verborgen armoede of andere problemen in het gezin kunnen wijzen. Daarnaast zal ook de buurtwerking voor 80-plussers worden uitgebreid. Op vandaag bestaat die enkel in hoofdgemeente Kortemark en draait die volledig op vrijwilligers, die deze mensen opzoeken op hun verjaardag of een attentie aan huis brengen naar aanleiding van Pasen.

Via een buddywerking zullen nieuwkomers in de gemeente verwelkomd worden. En tot slot voorziet het project ook in een mobiel buurtrestaurant, dat de vaste stek in het lokaal dienstencentrum overstijgt en op vaste tijdstippen de verschillende buurgemeentes aandoet.

Inspraak en evaluatie

In de komende jaren is er ook nog ruimte voor andere deelprojecten. Daarbij blijft samenwerking met het lokale verenigingsleven centraal staan, en zijn participatie en inspraak van groot belang. Zo zullen de deelnemers en verenigingen de voorgestelde projecten ook mogen evalueren.

Wie als inwoner of vereniging graag meer info wil, of de schouders mee wil zetten onder één van deze initiatieven, kan contact opnemen met Merlijn Lombaert via opbouwwerker@kortemark.be of met Céline Scheyving via ldcdewimperlinde@blijvelde.be.


Contact informatie