Zorgzame Buurten

Verlenging project Zorgzame Buurten

In principe loopt de projectperiode Zorgzame Buurten en de bijhorende subsidies af op 29 februari 2024. Omdat naast de projecten zelf, ook het Vlaams departement Zorg en de verantwoordelijke minister inzagen dat dit project te waardevol is om nu al te stoppen werd er beslist om dit met een jaar te verlengen. Ook in Kortemark kunnen we deze beslissing enkel maar toejuichen en hebben we dus ook volmondig ingetekend om een extra jaar door te doen en bijhorende middelen te ontvangen.

Sowieso waren we met de lokale partners al van plan om de reeds goed lopende projecten verder te zetten. Daarnaast zullen we vooral inzetten op het bestendigen van dit partnerschap in de toekomst. Dit door het aantrekken van nieuwe partners en bestaande partners nog actiever te betrekken bij onze projecten.

Van 1 maart 2022 tot 29 februari 2024 gaan 119 projecten in Vlaanderen en Brussel aan de slag om van hun buurt een Zorgzame Buurt te maken. De Gemeente Kortemark heeft, samen met het lokaal dienstencentrum De Wimperlinde, ook een project in de steigers. Vlaanderen heeft hiervoor 100.000 euro subsidies veil.

Een Zorgzame Buurt is een buurt waar mensen comfortabel thuis of in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen en er de nodige hulp of ondersteuning krijgen van buren, zorgverleners of anderen. Een zorgzame buurt kan een burgerinitiatief zijn waar in enkele straten en/of wijken buurtbewoners samenwerken met zorgvoorzieningen, eerstelijnsdiensten, lokale dienstencentra en anderen om bijvoorbeeld sociaal isolement en eenzaamheid aan te pakken. Elke straat of wijk is anders en vraagt ook een aparte aanpak om met mensen in contact te komen. Maar ook buren kunnen elkaar helpen, zelfs op eenvoudige manieren die niet zo veel impact of inspanningen vragen.

Van bevraging tot idee

In oktober 2021 hield de gemeente via een ruime steekproef al een bevraging bij de bevolking rond het welbevinden in hun buurt. Het verenigingsleven kreeg een gelijkaardige enquête toegestuurd. Wat werkt er goed, wat kan er beter, waar liggen er mogelijkheden? op basis daarvan werd er een projectidee uitgewerkt. Maandag 31 januari kwam het bericht dat het Kortemarkse voorstel werd goedgekeurd. Hét sein dus voor Centrumleider Céline Scheyving van lokaal dienstencentrum De Wimperlinde en gemeentelijk opbouwwerker Merlijn Lombaert om van start te gaan. Zij trekken het project ‘Zorgzame Buurten’ en gaan samen met ’t Schoederkloptje uit Zarren, de wijken in met een Babbelcaravan en een speelkar. Terwijl volwassenen elkaar in of bij de caravan kunnen ontmoeten bij een kopje koffie, kunnen de kinderen het speelgoed in de kar verkennen.

Huishoudhulp, thuisverpleging en andere diensten die vaak bij kwetsbare mensen aan huis komen, zullen dan weer via ‘Voelsprietkaarten’ de juiste diensten kunnen contacteren als ze merken dat een bewoner nood heeft aan een babbel of andere gespecialiseerde hulp – als deze daarmee instemt, uiteraard.

Voor leerkrachten worden dan weer ‘Signaalkaarten’ uitgewerkt, met een soort checklist van signalen die op verborgen armoede of andere problemen in het gezin kunnen wijzen. Op basis daarvan kunnen acties opgezet worden in de klas, school of kan er contact genomen worden met het sociaal huis of andere diensten.

Ook de vereniging buurtwerking Kortemark die al langer actief is, zal worden uitgebreid. Op vandaag brengen vrijwilligers in hoofdgemeente Kortemark bezoeken aan 80 plussers op hun verjaardag en ook naar aanleiding van Pasen en Kerst wordt er een attentie gebracht.

Er worden Praattafels Nederlands georganiseerd om mensen met een andere moedertaal dan het Nederlands, de kans te geven om het Nederlands spreken te kunnen oefenen. Daar aan gekoppeld willen ze ook een buddywerking starten. Via die buddywerking worden vrijwilligers en nieuwkomers samen gebracht. Ze kunnen samen het dorp verkennen, helpen in de zoektocht naar werk of een woning.

Tot slot voorziet het project ook in een mobiel buurtrestaurant, dat de vaste stek in het lokaal dienstencentrum overstijgt en op vaste tijdstippen de verschillende buurgemeentes aandoet. Het biedt inwoners de kans om af en toe dicht bij huis de voetjes onder tafel te kunnen schuiven in het gezelschap van buurtbewoners, en dit tegen democratische prijzen. 

Inspraak en evaluatie

In de komende jaren is er ook nog ruimte voor andere deelprojecten. Daarbij blijft samenwerking met het lokale verenigingsleven en de inwoners in de verschillende buurten centraal staan, en zijn participatie en inspraak van groot belang. Zo zullen de deelnemers en verenigingen de voorgestelde projecten ook mogen evalueren.

Wie als inwoner of vereniging graag meer info wil, of de schouders mee wil zetten onder één van deze initiatieven, kan contact opnemen met Merlijn Lombaert via opbouwwerker@kortemark.be of met Céline Scheyving via ldcdewimperlinde@blijvelde.be.


Contact informatie