Hinder en klachten milieu

Klachten over het welzijn van dieren

Heb je weet van een geval van dierenverwaarlozing of dierenmishandeling? Dan kan je een klacht indienen bij Dierenwelzijn Vlaanderen via het klachtenformulier. Het invullen van het klachtenformulier garandeert een snelle, vertrouwelijke en afdoende afhandeling van je klacht.

dierenwelzijnInformeer je echter vooraf: is er echt sprake van mishandeling of verwaarlozing? Ga na wat er in de wet staat vóór je een melding doet. Bijvoorbeeld: wat heeft een hond nodig? Is er sprake van verwaarlozing als een paard onbeschut in een weide staat in de winter? Is het toegelaten om een slang als huisdier te houden? Alle info vindt je op dierenwelzijn.vlaanderen.be of op huisdierinfo.be.

Contacteer de lokale politie voor dringende situaties.

Hinder door een bedrijf

In onze gemeente zijn heel wat bedrijven actief. Zowel grote als kleine bedrijven en dat in verschillende sectoren. Deze bedrijven kunnen eventueel enige vorm van hinder veroorzaken. Hinder kan gaan om geluidshinder, lichthinder, geurhinder… Om de hinder en de risico’s op mens en omgeving te beperken, hebben de meeste bedrijven een omgevingsvergunning (de vroegere milieuvergunning) nodig. Daarin wordt afgetoetst of de geldende milieuwetgeving kan worden nageleefd en indien nodig worden bijkomende voorwaarden opgelegd.

Afhankelijk van de grootte van het bedrijf gebeurt het toezicht door de gemeente zelf of door omgevingsinspectie.

Heb je een klacht over een bedrijf, probeer dan in eerste instantie een aanspreekpunt binnen het bedrijf te contacteren. Vaak kan op een eenvoudige manier een oplossing gevonden worden. Vind je geen gehoor, contacteer dan de gemeentelijke milieudienst. Indien van toepassing maken wij de klacht over aan de bevoegde handhavingsdiensten.

Dringende klachten of klachten waar vaststellingen buiten de kantooruren noodzakelijk zijn, meld je aan de politie (101).

Sommige bedrijven hebben een rechtstreeks en officieel eigen meldpunt waar je terecht kan met je klachten en andere vragen. In onze gemeente is er zo'n meldpunt voor Silvamo NV. Dat vind je hier terug. Voor algemene vragen of informatie verwijzen we je graag door naar www.silvamo.be.

Geluidshinder en nachtlawaai

Onze samenleving wordt steeds vaker geplaagd door lawaaioverlast, zoals muziek in het holst van de nacht, burenhinder, vogelschrikkanonnen of noem maar op. In de meeste gevallen meld je dit best bij de lokale politie.

geluidshinderHeb je last van luide muziek van cafés of evenementen of van ander nachtlawaai (dit is tussen 22 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends), contacteer buiten de kantooruren dan best de politie. Zij kunnen auditieve vaststellingen doen en proces-verbaal opstellen bij vastgestelde overlast. Dit is de enige manier waarop je een tastbaar bewijs hebt van de overlast op een bepaald moment. Bij aanhoudende problemen dien je best klacht in bij ons omgevingsloket. Dit geldt ook voor geluidshinder door bedrijven.

Ondervind je lawaaihinder door dieren, veldkanonnen, straatmuzikanten of door  vuurwerk, contacteer dan de politie om vaststellingen te laten doen. Het gemeentelijk politiereglement regelt deze vormen van hinder.

Rattenbestrijding

bruine ratHet bestrijden van ratten is voor de gemeente een voltijdse job. Een medewerker controleert regelmatig alle waterlopen op het grondgebied om de toestand na te zien. Waar nodig verstopt hij fuiken of klemmen langs de oever.

Wie broeihaarden van ratten opmerkt, kan dat via dit formulier melden aan het Omgevingsloket.

Maar ratten voelen zich ook thuis in private waterputten. In het algemeen belang moeten de eigenaars van dergelijke putten zelf de aanwezigheid van ratten in het oog houden en bestrijden.

Vlaanderen maakte een uitgebreide brochure rond het diervriendelijk beheer van ratten en muizen in en rond de woning. Meer info vind je hier terug.

Zwerfkatten

Sinds 1 januari 2020 moeten alle katten gesteriliseerd zijn. Onze gemeente heeft een eigen, volledig uitgewerkt zwerfkattenbeleid. Ondervind je hinder van zwerfkatten, dan kan je dat via dit formulier melden aan het Omgevingsloket. Geef daarbij door over hoeveel zwerfkatten het gaat en waar ze zitten.

zwerfkatOp basis van je melding wordt een buurtonderzoek opgestart om de situatie in kaart te brengen. De omwonenden vernemen per brief dat ze huiskatten binnen moeten houden.

Onze diensten zetten minstens één week lang een vangkooi op privédomein. Tijdens de actie worden zoveel mogelijk wilde katten gevangen. Een dierenarts zorgt voor de sterilisatie of castratie en controleert of ze in goeie gezondheid zijn. Alleen zeer zieke katten laat men inslapen. De behandelde katten krijgen een knipje in het oor en worden teruggeplaatst op hun vertrouwde plekje. Hier zetten ze hun zwerversbestaan verder, zonder voor ongewenste nakomelingen te zorgen.

Let wel: het gaat hier enkel om zwerfkatten of wilde katten. Huiskatten worden niet gevangen. Kleine kittens of adopteerbare katten worden naar het asiel gebracht.

Zwerfvuil en sluikstort

sluikstortMerk je ergens sluikstort op, dan kan je dat via dit formulier melden aan het Omgevingsloket. De gemeente doet dan zo snel mogelijk het nodige om alles te laten opruimen.

Misschien voel je het wel kriebelen om zelf ook als vrijwilliger zwerfvuil op te ruimen. Dan is een initiatief als dat van de Mooimakers misschien wel iets voor jou. Meer daarover op deze pagina.

Invasieve exoten

De buxusmot, de maïswortelboorder, de loofhoutboktor, de Japanse en Sachalinse duizendknoop, de reuzenberenklauw (zie foto), de huiskraai, de geelwangschildpad, de stierkikker, de Aziatische hoornaar, de reuzenbalsamien en vele andere soorten worden steeds dominanter in onze natuur en/of bedreigen onze tuinplanten, bossen en landbouwgewassen. Het zijn allen invasieve exoten.

reuzenberenklauwExoten zijn soorten die van nature niet in onze streken voorkomen. Het zijn uitheemse planten, dieren of micro-organismen (bv. schimmels) die hier niet op eigen kracht zijn geraakt, maar wel door toedoen van de mens, bijvoorbeeld door transport.

De meeste uitheemse soorten veroorzaken geen problemen omdat ze niet kunnen overleven in onze vrije natuur. Sommige exoten kunnen zich wel vestigen, maar groeien niet uit tot een plaag en richten daardoor geen schade aan. Maar als een exoot zich vestigt én zich explosief voortplant, kan die wel enorme schade veroorzaken. In dat geval spreekt men van een 'invasieve exoot'.

Voor meer informatie, neem contact op met onze milieudienst.


Contact informatie