Scholenvervoersplan Edewalle

Kortemark maakt werk van veiliger schoolomgevingen en wil dat kinderen in onze gemeente ook op een veilige manier de verplaatsing tussen thuis en school kunnen maken, of dat nu met de auto, of – beter nog, want duurzamer – te voet of met de fiets is. Voor de verschillende deelgemeentes werden daarom scholenvervoersplannen uitgewerkt, telkens in overleg met de lokale bevolking en de betrokken school.

In een eerste fase gingen we na hoe en langs welke route de leerlingen op vandaag naar school komen en welke knelpunten of gevaarlijke situaties ze daarbij eventueel ondervinden. Op basis daarvan stelden de gemeentelijke mobiliteitsdienst en de school samen een actieplan op. Beide partners engageerden zich om elk op hun domein de nodige stappen te zetten.

Het schoolbestuur van De 2Sprong Edewalle ging in intens overleg met het gemeentebestuur en dat leverde een stevig document aan actiepunten op. De knelpunten en de verschillende routes naar school staan ook gebundeld op een ‘schoolroutekaart’.

 

Acties vanuit de gemeente

Schoolomgeving

Basisschool De 2Sprong Edewalle heeft twee toegangen, beide aan de kant van de P.D. Vanhautestraat. De officiële ingang wordt ’s avonds gebruikt als uitgang voor de kleuters. De kinderen van de lagere school komen naar buiten via de poort van de fietsenstalling.

Het bestaande zebrapad, ter hoogte van de uitgang van de fietsenstalling, wordt veiliger gemaakt. Het voetpad wordt er over een lengte van 5 meter verbreed, aan weerszijden van de straat. Daardoor wordt parkeren op en net voor het zebrapad onmogelijk. Op dezelfde manier komt er ook een tweede zebrapad aan de hoofdingang van de school. Normaal zijn twee zebrapaden zo kort na elkaar geen goed idee, omdat het de verkeersdoorstroming stremt. Gezien het beperkte verkeer in de P.D. Vanhautestraat vormt dit hier echter geen probleem.

De busstrook aan de ingang van de school verdwijnt. Zo’n markering dient enkel voor het openbaar vervoer, terwijl de schoolbus via een private partner wordt geregeld. Bovendien is er altijd voldoende plaats om de bus even halt te laten houden aan de kant van de weg.

In een enquête bij directie, leerkrachten en ouders werd gepolst waar een eventuele dropzone (kiss & ride) kon worden ingeplant. Na verder onderzoek werd beslist die niet in te voeren. De parking van OC Edewallehof bijvoorbeeld telt maar een beperkt aantal parkeerplaatsen en is enkel te bereiken door met de auto het voetpad te dwarsen. Dat moet zo veel mogelijk vermeden worden.

Gevaarlijke kruispunten

Het fietspad in de Edewallestraat, vanaf het einde van het dubbelrichtingsfietspad tot de verkeerslichten, wordt verduidelijkt met belijning en een symbool van een fietser. Vanaf de verkeerslichten tot de fietsoversteek krijgt het een rode coating als extra accent.

Het fietspad op het kruispunt van de Edewallestraat met de Bescheewegestraat krijgt rode markering en twee pijltjes die geven dat fietsers uit beide richtingen kunnen komen.

Op het kruispunt van de Koekelarestraat met de Pereboomstraat staan nu betonblokken. Die maken plaats voor een ontharde groenzone: mooier én milieubewuster. Er komt ook een fietsgeleidingsstrook voor fietsers die van de Koekelarestraat naar de Waterhoenstraat willen rijden.

Vermeersch-Deconinck

Momenteel is er één lange oprijstrook tussen de parking van Vermeersch-Deconinck en de straat, wat het voor fietsers erg gevaarlijk maakt. De gemeente levert binnenkort een omgevingsvergunning voor deze handelszaak af voor het verder exploiteren. In deze vergunning staat de voorwaarde dat ze voor hun parking moeten werken met één inrit en één uitrit. Na deze aanpassingen krijgt het fietspad een rode coating en twee pijltjes, zodat het duidelijk is dat er fietsers rijden in beide richtingen.

Acties vanuit de school

Is het de gemeente Kortemark om de nodige aanpassingen in het straatbeeld door te voeren, dan ligt de opdracht van De 2Sprong Edewalle hoofdzakelijk in bewustmaking van en verkeerseducatie voor de leerlingen. De school stelde daarom een werkgroep samen die tal van acties en campagnes op poten gaat zetten.

Zo komt er een fiets- en een wandelexamen, wordt er gewerkt rond de dode hoek en rond het dragen van het fluohesje en komt de politie langs voor een fietscontrole. Er zijn uiteraard ook beloningsacties aan verbonden, om de laatste twijfelaars nog over de streep te trekken. De verkeerslessen worden voortaan ook anders aangepakt: er wordt meer geoefend in de praktijk. Zo leren de kinderen bijvoorbeeld het kruispunt van de Koekelarestraat met de Edewallestraat op een veilige manier te voet of met de fiets over te steken.

Doorheen het schooljaar wordt het verplaatsingsgedrag van de kinderen ook gemonitord. Zo willen we opvolgen of het aantal duurzame woon-schoolverplaatsingen stijgt, daalt of gelijk blijft.


Contact informatie