Werk en opleiding

Vragen/moeilijkheden omtrent zelfstandige activiteit

Voor dergelijke dossiers verwijzen we graag door naar onze pagina 'Financiële moeilijkheden als zelfstandige'.

Hulp bij het zoeken naar werk

Heb je hulp nodig bij je zoektocht naar werk, dan kan je daar elke dinsdag voor terecht in De Roende, tijdens de zitdag van de trajectbegeleidster van vzw De Opstap. Zij helpt OCMW-cliënten en kansengroepen opnieuw een degelijke en geschikte plek op de arbeidsmarkt te vinden en er de nodige ervaring op te doen. Ze kan hiervoor rekenen op de samenwerking met verschillende partners. Zo'n hulp noemen we trajectbegeleiding.

Die trajectbegeleiding kan uit verschillende vormen bestaan. Door op zoek te gaan naar waar je goed in bent en waar je interesses liggen, wordt een traject op maat uitgestippeld. Dat kan gaan om het aansterken van sociale contacten of het uitvoeren van vrijwilligerswerk, maar bijvoorbeeld ook om een beroepsverkennende stage of een artikel 60-tewerkstelling.

Je kunt niet zomaar zelf beslissen om vzw De Opstap in te schakelen: het zal eerst een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis zijn die je naar de werking van De Opstap doorverwijst.

Ben je op zoek naar betalend werk of wil je je inschrijven als werkzoekende, dan kan je daarvoor terecht bij VDAB Diksmuide.

Wijk-werken

Wijk-werken zorgt ervoor dat je als werkzoekende bij VDAB, of als persoon die recht heeft op een leefloon, uit je isolement van werkloosheid wordt gehaald. Als wijk-werker kan je een paar uren per week klusjes uitvoeren bij mensen thuis, in een school, bij een gemeentebestuur, bij een vzw en niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf. Op die manier doe je extra werkervaring op. Je wordt vergoed via wijk-werkcheques.

Alle informatie over wijk-werken vind je hier terug. Als inwoner van onze gemeente mag je ook altijd contact nemen met de organisatie Wijk-werken Westhoek. Zij helpen je graag verder bij het beantwoorden van vragen, het registreren van gebruikers of het aanvragen van een klusje.

Ook bij vzw De Opstap kun je terecht voor meer info, na doorverwijzing door het Sociaal Huis.

Arbeidsmatige activiteiten (AMA)

AMA, wat staat voor 'arbeidsmatige activiteit', is een manier om werkzoekenden tussen 18 en 65 jaar met medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen (MMPPS) die (tijdelijk) niet in staat zijn om een betaalde job uit te oefenen, toch een zinvolle bezigheid aan te bieden. Dat geeft deze mensen (dag)structuur, maar ook sociale contacten en de mogelijkheid om zichzelf te ontplooien.

Via Sociaal Huis Kortemark verkreeg De Opstap de erkenning om in onze gemeente op te treden als begeleider van arbeidsmatige activiteiten.

Tijdelijke werkervaring (TWE)

Heb je recht op een leefloon, dan kan je het traject van Tijdelijke Werkervaring volgen. Je doet dan ervaring en kennis op in een échte werkomgeving en krijgt ook een echt loon uitbetaald. Het traject van TWE kan voor jou een goed opstapje zijn naar het 'normale economische circuit', waar je dan dus meedraait zoals alle andere werknemers.

Er zijn twee soorten trajecten: via een artikel 60-tewerkstelling word je vaak ingezet in een werkpost binnen het lokaal bestuur ('bij de gemeente', zeg maar), maar het kan ook in een ziekenhuis zijn, of bij een vzw. Bij een TWE-traject via een artikel 61 privé-tewerkstelling kun je ingezet worden in een privé-onderneming. Sowieso kijg je bij beide trajecten ondersteuning via iemand van De Opstap.

Andere vormen van activering

Naast wijkwerken, arbeidsmatige activiteiten of een TWE-traject bestaan er nog tal van andere activeringsmaatregelen. De Opstap bekijkt samen met jou het traject dat het best bij jou aansluit en volgt dit mee op.


Contact informatie