Mobiliteit

Waar? Annex gemeentehuis, gelijkvloers

De mobiliteitsdienst heeft verschillende taken in haar pakket. De dienst werkt rond verkeersveiligheid - zowel door in veilige wegen te voorzien, als door sensibilisering - maar zorgt ook dat aanvragen voor manifestaties, wielerwedstrijden, verhuizingen en andere evenementen letterlijk en figuurlijk in goeie banen worden geleid. Ook het mobiliteitsplan hoort tot het takenpakket van deze dienst.

Bel of mail om een afspraak te maken.

Signalisatievergunning aanvragen


Waar kan je ons bereiken?