Huis van het Kind - Kortemark

huis van het kind

Een Huis van het Kind is een samenwerkingsverband, waarbinnen verschillende organisaties samen zorgen voor een multidisciplinair, geïntegreerd en afgestemd aanbod ter ondersteuning van (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren.

Elk Huis van het Kind is toegankelijk en herkenbaar voor ieder van zijn doelgroepen. Dat zijn (aanstaande) ouders, andere opvoedingsverantwoordelijken, kinderen en jongeren.

Doelstellingen

Het Huis van het Kind

  • ondersteunt gezinnen waar nodig
  • is zichtbaar en toegankelijk. Zo vindt iedereen de weg. Zo kan iedereen binnenstappen.
  • biedt een geïntegreerde dienstverlening met het oog op het ondersteunen van gezinnen, en de individuele leden van een gezin.
  • zorgt voor geïntegreerde dienstverlening en de strijd tegen kinderarmoede.
  • werkt vraaggericht.
  • biedt een meerwaarde bieden voor alle gezinnen.

Samenwerkingen

Huis van het Kind Kortemark werkt samen met heel wat partners. Voor de hand liggende instanties zoals het Lokaal Bestuur Kortemark, de Dienst Vrije Tijd met onder andere de jeugddienst, de cultuurdienst en de bibliotheek, de buitenschoolse kinderopvang en het Sociaal Huis, maar ook met enkele externe partners, zoals ’t Schoederkloptje, Kind en Gezin (preventieve gezinsondersteuning), Kind en Preventie (consultatiebureau), Logo Midden West-Vlaanderen, Vrij CLB Houtland, Vereniging Ons Tehuis, afdeling 'Ouders steunen in opvoeding', de vzw Pelicano (rond het bevorderen van het algemeen welzijn en het medisch-pedagogisch en sociaal welzijn van kansarme kinderen en jongeren), het lokaal dienstencentrum De Wimperlinde en tot slot het Centrum Algemeen Welzijn (CAW).


Contact informatie

Contactpersonen