Kadasterplan

Een kadasterplan is een verzameling van alle percelen in onze gemeente met aanduiding van de gebouwen die op de percelen staan. Elk privaat perceel, bebouwd of onbebouwd, heeft een kadastraal nummer. Dit nummer wordt toegekend, in kaart gebracht (kadasterplannen) en verder aangevuld met onder meer de oppervlakte, de eigenaar en het kadastraal inkomen. Onder meer op basis van deze gegevens wordt de belasting op de onroerende voorheffing berekend.

Hoe aanvragen?

De kadasterplannen kan je gratis raadplegen bij het Omgevingsloket, of online via deze website van de FOD Financiën. Je kunt in het plan zoeken op straat en huisnummer en er ook een afdruk van maken.

 


Contact informatie