RUP Staatsbaan

RUP Staatsbaan

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 11 december 2020 de startnota van het RUP Staatsbaan goedgekeurd. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan regelt het plangebied dat onder meer de bedrijven Verduyn, Silvamo en een deel van het bedrijf Wienerberger omvat.

De planningsbevoegdheid voor dit plan ligt in principe bij de provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Gewest. De gemeente Kortemark heeft evenwel de delegatie van deze bevoegdheid naar het gemeentelijk niveau gevraagd. Met de herziening van het RUP Staatsbaan wil Kortemark de ruimtelijke bestemmings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor het plangebied vastleggen.

Publieke raadpleging

Er wordt nu een publieke raadpleging (periode van inspraak) georganiseerd over de start- en procesnota van dit RUP. Deze raadpleging loopt van 11 januari tot en met 11 maart 2021. Tijdens deze periode kan iedereen opmerkingen en suggesties formuleren.

Een infovergadering zal worden gehouden op 26 januari om 20 uur. Vanwege de coronamaatregelen zal dit online gebeuren, via MS Teams. Wie wil deelnemen, dient zich uiterlijk op 20 januari in te schrijven via omgevingsloket@kortemark.be. Je ontvangt dan kort voor de vergadering per mail een link om deel te nemen.

Alle aangaande documenten zijn in bijlage te raadplegen.

Deadline reacties

Reacties op de startnota kunnen uiterlijk op 11 maart 2021 worden kenbaar gemaakt via omgevingsloket@kortemark.be of afgegeven tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis.


Contact informatie