Infoavond site Silvamo - raadpleeg hier de voorstelling

20
jun
2023

In onze gemeente baat NV Silvamo een stortplaats voor niet-gevaarlijk afval uit in een ontgonnen kleiput van de steenbakkerij langs de Hoogledestraat.

De laatste maanden zijn onderwerpen als bodemverontreiniging en PFAS regelmatig in het nieuws. Ze laten niemand onberoerd, want volksgezondheid is dan ook een belangrijk thema. Iedereen wil graag in een gezonde en veilige omgeving kunnen leven. Ook in onze gemeente.

Tegelijk is het voor de gemiddelde burger vaak moeilijk om al die verschillende cijfers en data juist in te schatten. Ingewikkelde meetresultaten laten zich meestal niet in één heldere zin samenvatten. Daarom organiseerde het Lokaal Bestuur Kortemark een infoavond. Vertegenwoordigers van het Agentschap Zorg en Gezondheid, van Logo vzw en van de milieu-inspectie gaven er als onafhankelijke deskundigen toelichting bij de stand van zaken op de site Silvamo. Ze legden uit welke controles en metingen er tot nu al zijn uitgevoerd, welke resultaten deze gaven en welke conclusies de onafhankelijke deskundigen daaruit trekken.

De voorstelling downloaden


Contact informatie