Vragen rond huur of rond huurwaarborg

Als je moeilijkheden hebt om de huurwaarborg te betalen, dan kan je eventueel in aanmerking komen voor een renteloze huurwaarborglening via het Vlaams Woningfonds. Dat gaat enkel als je een woning huurt via de private huurmarkt of via het RSVK en dus niét voor een sociale woning.

De huurwaarborglening kan je via deze website aanvragen. Wil je hulp bij het invullen van je aanvraag, dan kan je uiteraard terecht bij het Sociaal Huis.

Is het niet mogelijk om een huurwaarborglening te krijgen via het Vlaams Woningfonds, dan kan je een aanvraag voor een tussenkomst in de huurwaarborg indienen bij het Sociaal Huis. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst neemt hierover een beslissing na een sociaal en financieel onderzoek.

Als je omwille van opzegtermijnen dubbele huur moet betalen en dat voor jou niet haalbaar is, dan kan er ook een aanvraag ingediend worden voor een tussenkomst in de eerste maand huur. Ook dat gebeurt via het Sociaal Huis. Zij kunnen jou ook helpen om je rechten te bekijken inzake de Vlaamse huurpremie of huursubsidie. Aarzel dus niet om het Sociaal Huis te contacteren.


Contact informatie