Vragen rond energie- en nutsvoorzieningen

Sociaal tarief

Via het sociaal tarief kunnen bepaalde doelgroepen aanspraak maken op een lagere rekening voor elektriciteit en gas. Dat tarief is hetzelfde bij elke energieleverancier. Wie recht heeft op het sociaal tarief, betaalt geen huurgeld voor de elektriciteits- en/of aardgasmeter.

Je hebt recht op het sociaal tarief in deze gevallen:

 • Jij, of iemand die bij jou op hetzelfde adres woont, ontvangt een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid – Directie Generaal Personen met een handicap
 • Jij, of iemand die bij jou op hetzelfde adres woont, ontvangt een tegemoetkoming van de Zorgkas
 • Jij, of iemand die bij jou op hetzelfde adres woont, ontvangt een tegemoetkoming van 'Opgroeien, team Zorgtoeslagevaluatie'
 • Jij, of iemand die bij jou op hetzelfde adres woont, ontvangt een tegemoetkoming van de Federale Pensioendienst
 • Jij, of iemand die bij jou op hetzelfde adres woont, ontvangt een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden van Iriscare of van AVIQ
 • Je bent huurder van een sociaal appartement in een gebouw dat verhuurd wordt door een sociale huisvestingsmaatschappij, waarvan de verwarming op aardgas afhangt van een collectieve installatie.

Het recht op sociaal tarief wordt om de 3 maanden automatisch bekeken en toegekend door de leverancier. Als het sociaal tarief toegepast wordt, staat dit vermeld op je factuur.

Budgetmeter

Als de energieleverancier eenzijdig het contract verbreekt wegens wanbetaling, wordt de klant gedropt en komt hij terecht bij de sociale leverancier (Fluvius). Indien nodig krijgt de klant van de sociale leverancier een budgetmeter voor aardgas en/of elektriciteit.

Deze budgetmeters worden door Fluvius in de woning geplaatst. De budgetmeters zijn meters die werken met oplaadbare budgetmeterkaarten. Hierdoor is het mogelijk om een bepaalde hoeveelheid aardgas en elektriciteit te verbruiken die door de klant vooraf betaald wordt.

De budgetmeterkaarten kunnen opgeladen worden in de klantenkantoren van Fluvius en in de inkom van De Roende.

Door de budgetmeters gaan klanten bewuster omspringen met energie zonder daarom aan comfort te hoeven inboeten, want de normale gas- en elektriciteitstoevoer blijft ter beschikking (er is zelfs een noodkrediet voorzien). Bovendien kunnen klanten steeds op de lezers aflezen welke tegoeden er nog beschikbaar zijn.

Stookolietoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds

De stookolietoelage is een bedrag dat je terugkrijgt voor de aankoop van brandstof. Het gaat om één van volgende brandstoffen:

 • Huisbrandolie (stookolie of mazout)
 • Lamppetroleum type c aan de pomp
 • Bulkpropaangas (petroleumgas, verkocht in liter voor het vullen van een propaangastank)

Volgende personen komen in aanmerking voor de stookolietoelage:

 • Personen met recht op de verhoogde tegemoetkoming via ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • Personen met een begrensd inkomen
 • Personen met overmatige schuldenlast

Het bedrag van de tussenkomst varieert tussen de 0,14 en 0,20 euro per liter. Per jaar en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximaal 1.500 liter brandstof.

De stookolietoelage kan aangevraagd worden via het Sociaal Huis.

De aanvraag dient te gebeuren 60 dagen na de levering. Je brengt best volgende zaken mee:

 • Originele factuur
 • ID-kaart
 • Rekeningnummer

Vragen over energie of het energieverbruik in je woning?

Woonwinkel West geeft uitleg over de Vlaamse Energielening en helpt je bij de aanvraag. Ze helpen je ook bij de V-test om energiecontracten te vergelijken en bij de inschrijving voor de jaarlijkse groepsaankoop van Provincie West-Vlaanderen. Woonwinkel West geeft uitleg over je energiefactuur en begeleidt je bij het veranderen van energieleverancier.

Woonwinkel West is het lokale contactpunt van Energiehuis Westhoek voor de Vlaamse Energielening, de energiescan en renovatieadvies. Neem een kijkje bij hun aanbod.

Meer informatie over energie vind je op energiesparen.be.

En via Premiezoeker  kun je nog meer premies op maat vinden waarvoor je mogelijks in aanmerking komt.

WoonWinkel West heeft een zitdag in De Roende, Hospitaalstraat 31. Dat kan elke maandag en donderdag van 8.30 uur tot 12 uur. Let wel: WoonWinkel West werkt enkel op afspraak.

Boek je afspraak hier


Contact informatie