Vijf kerken in onze gemeente

KORTEMARK: SINT-BARTHOLOMEUSKERK

sint-bartholomeuskerkDeze neo-gotische driebeukige kerk werd kort na de Eerste Wereldoorlog in geel en rood gevlamde baksteen heropgebouwd. Het dak en de torenspits kregen een leisteen afdekking. De zeshoekige spitse toren, die naast het ingangsportaal oprijst, bevindt zich op een onconventionele plaats. De oostelijke zijbeuk vertoont een vijfhoekige uitbouw die fungeert als doopkapel.

Wikipedia over deze kerk.

 

HANDZAME: SINT-HADRIANUSKERK

sint-hadrianuskerkDe Sint-Hadrianuskerk (1614) is een gotische driebeukige hallenkerk, zolas er in de Westhoek veel zijn. In 1921-1922 werd de kerk heropgebouwd na de ernstige beschadigingen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zowel binnen als buiten heeft de kerk haar vroeger uitzicht nagenoeg behouden. Aan de kerk werd een nieuwe elegantere neogotische torenspits gegeven. Binnenin is de invloed van de neogotiek ingrijpender geweest.

Het accentueren van constructieve elementen als bogen en zuilen en het verhogen van het gewelf onder de vieringtoren (1921-1922) hebben van het interieur van de kerk een authentieke neogotische ruimte gemaakt. Deze neogotische decoratie dateert uiteraard van na WO I.

Wikipedia over deze kerk.

EDEWALLE: ONZE-LIEVE-VROUW-HEMELVAARTKERK

onze-lieve-vrouw-hemelvaartkerkVan 1869-1871 werd de huidige kerk gebouwd in opdracht van baron Ludovicus Gilles de Pelichy. De kerk werd beschadigd tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar van 1920-1924 hersteld. Het betreft een bakstenen zaalkerk onder zadeldak, voorzien van een dakruiter. Bij de ingang vindt men een gedenkplaat voor de militaire slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.

Wikipedia over deze kerk.

 

ZARREN: SINT-DIONYSIUSKERK

sint-dionysiuskerkIn Zarren staat een wederopbouwkerk van 1922-1924, naar een ontwerp van architect Jerome Deboutte uit Ardooie. Naar hem is trouwens ook een straat genoemd in het centrum van Zarren. Aan de west- en noordzijde is de kerk omgeven door een parking in betonklinkers, aangelegd na afschaffing van het kerkhof in 1967. De omtrek van de kerk en de toegang zijn gemarkeerd door leilindes. Ten westen en ten noorden van de kerk zijn nog weilanden bewaard. Links van de kerk langs de Esenstraat bevindt zich een oorlogsgedenkteken. Naast het hoofdportaal is een zogenaamde 'roepsteen' bewaard.

Wikipedia over deze kerk.

WERKEN: SINT-MARTINUSKERK

sint-martinuskerkDe Sint-Martinuskerk gaat terug op een Romaans bedehuis van omstreeks 1200. Tot WO I bleven van de Romaanse kerk enkel de achtkantige viertoren, de noordelijke transeptgevel en een deel van de westgevel bewaard. Het koor en de beuken dateerden uit 1617. In 1918 werd de kerk vernield. Ze werd van 1922 tot 1925 naar de plannen van de Brugse architecten Theo Raison en Jozef Viérin wederopgebouwd.

De noordelijke transeptgevel werd in de oorspronkelijke veldsteen heropgetrokken en van drie Romaanse boogvensters voorzien. Het Romaanse noordportaal met zuiltjes is nog authentiek.

In 1943 brandde de kerk uit, maar van 1948 tot 1950 werd ze gerestaureerd door architect Jozef Viérin. De brandglasramen uit 1952-1954 van de Brugse glazenier Michiel Martens brengen teksten en voorstellingen met betrekking tot de geschiedenis van de kerk.

De Sint-Martinuskerk met de populieren en linden, de beukenhaag, de authentiek, rondvormige kruisweg met 7 kapelletjes en de Hoge Andjoen zijn als landschap beschermd.

Wikipedia over deze kerk.


Contact informatie