Vakantietoelage voor personen met een beperking

Mensen met een beperking kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een gemeentelijke vakantietoelage van maximaal 50 euro per jaar. Zo helpt Kortemark de kosten drukken van een verblijf in een aan hun noden aangepaste accommodatie. Hieronder geven we mee aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Voorwaarden

  • Je blijft er minstens één keer overnachten
  • Het gaat om een vakantieverblijf dat door een vereniging of instelling is aangepast aan jouw noden als persoon met een beperking
  • Je bent (als volwassene) minstens 66% werkonbekwaam en beschikt over een geldig attest van invaliditeit OF je bent (als kind) door je beperking niet in staat om een gewoon vakantieverblijf deel te nemen en beschikt over een medisch attest

Tarieven

Sowieso kan je maar één keer per kalenderjaar aanspraak maken op de gemeentelijke tussenkomst, en dit op basis van het bedrag dat je zelf voor het vakantieverblijf hebt betaald.

De tussenkomst bedraagt voor een vakantieverblijf van:

  • 1 nacht: 12,50 euro
  • 2 nachten: 25 euro
  • 3 nachten: 37,50 euro
  • 4 nachten of meer: 50 euro

Hoe aanvragen?

Dien je aanvraag, binnen de drie maanden na het einde van je vakantieverblijf, in bij het Sociaal Huis, samen met de nodige bewijsstukken.

De verenigingen en instellingen die een dergelijk vakantieverblijf organiseren, kunnen de aanvragen ook gebundeld indienen, zodat de deelnemers dit niet meer hoeven te doen. De tussenkomst wordt dan individueel aan de begunstigde personen uitgekeerd. 

Een aanvraag indienen kan via dit webformulier. Lukt het je niet om het op deze manier te doen, dan kan je bij het Sociaal Huis een papieren versie van het document opvragen.


Contact informatie