Thuiszorgpremie

De thuiszorgpremie voor zwaar zorgbehoevenden is een financiële tegemoetkoming ter ondersteuning van de thuiszorg van een persoon met een verminderde zelfredzaamheid. De premie bedraagt 50 euro per maand.

Voorwaarden

Om recht te hebben op de thuiszorgpremie moet je als zorgbehoevende, afhankelijk van de leeftijd, voldoen aan onderstaande voorwaarden.

Algemene voorwaarden

 • De zorgbehoevende persoon moet minstens 18 jaar oud zijningeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Kortemark en er effectief wonen.
 • De zorgbehoevende persoon verblijft in zijn/haar thuismilieu. Personen die verblijven in een zorginstelling waar professionele zorg aangeboden wordt, hebben geen recht op een thuiszorgpremie.
 • De zorgbehoevende persoon kan een beroep doen op minstens 1 mantelzorger, van wie de gegevens vermeld worden op het aanvraagformulier.
 • De zorgbehoevendheid wordt aangetoond door een attest van de FOD Sociale Zekerheid, waarbij de zorgbehoevende minstens 12 punten behaalde op de schaal van zelfredzaamheid.
 • Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) van de eigendommen (zowel volle eigendom als vruchtgebruik) van alle personen die gedomicilieerd zijn op het adres van de zorgbehoevende, moet lager zijn dan 600 euro. Eigendommen in mede-eigendom worden pro rata het zakelijk aandeel berekend (bv: een woning, waar de zorgbehoevende niet verblijft, met een KI van 1.000 euro waarvan de zorgbehoevende 1/5 mede-eigenaar is, telt mee voor 200 euro).
 • Het KI van de eigendom, waar de zorgbehoevende verblijft, wordt vrijgesteld.

Leeftijdsgebonden voorwaarden

Zorgbehoevende met een leeftijd tussen 18 en 65 jaar:

 • De zorgbehoevende persoon heeft recht op een integratietegemoetkoming en/of een inkomensvervangende tegemoetkoming.

Zorgbehoevende met een leeftijd vanaf 65 jaar:

 • De zorgbehoevende persoon ouder dan 65 jaar dient gerechtigd te zijn op een Zorgbudget voor Ouderen met een Zorgnood of op een Integratietegemoetkoming en/of een inkomensvervangende tegemoetkoming als de erkenning van de verminderde zelfredzaamheid werd toegekend vóór het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.

De thuiszorgpremie kan niet gecombineerd worden met:

 • een tegemoetkoming Hulp aan Derden van het ziekenfonds
 • de gemeentelijke sociaal pedagogische toelage
 • het recht op een Persoonsvolgend Budget (PVB)

In bijlage onderaan is het volledige reglement ook terug te vinden.

Hoe aanvragen?

Een aanvraag indienen kan via dit webformulier. Lukt het je niet om het op deze manier te doen, dan kan je bij het Sociaal Huis altijd een papieren versie van het document opvragen.

 


Contact informatie